Rozwój edukacji warunkiem zatrudnienia w Gminie Pawłowice

Stale doskonalimy się, angażujemy w przedsięwzięcia społeczne,
pozyskujemy środki na rozwój!

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego "ANNA" Sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdroju w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym Karola Miarki w Pielgrzymowicach otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: 

Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu:

"Rozwój edukacji warunkiem zatrudnienia w Gminie Pawłowice"

Realizacja Projektu: 

Lider:

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego "ANNA" Sp. z o.o.

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52 

Partner:

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Karola Miarki w Pielgrzymowicach

43-252 Pielgrzymowice, ul. Powstańców 6

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji poprzez rozwój kompetencji kluczowej - inicjatywność i przedsiębiorczość u 18 osób (w tym min. 9 kobiet) z Gminy Pawłowice w działaniach projektu realizowanego w okresie IX 2012r - III 2013r

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 18 osób w zakresie:

 •  Podstawy księgowości – 9 osób (termin X 2012 – XII 2012)
 • Kadry i płace – 9 osób (termin XII 2012 – II 2013)

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich zamieszkujących w Gminie Pawłowice, głównie pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo min. 40%).

Uczestnik szkolenia musi spełniać następujące warunki formalno-prawne zgodnie z zapisami w Projekcie:

 • być osobą pełnoletnią,
 • osobą zamieszkałą na terenie Gminy Pawłowice.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • dostarczenie osobiście lub mailem wypełnionego oraz podpisanego kwestionariusza dostępnego w siedzibie Lidera  Projektu i na stronie internetowej (dostępny od 01 września) 
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • złożenie oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Gminy Pawłowice
 • złożenie oświadczenia o statusie (bezrobotny/pracujący)
 • złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa w szkoleniu

Przyjmowane będą jedynie kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty na właściwych formularzach opatrzone datą, imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz własnoręcznym podpisem.

Zgłoszenia można przesyłać od 01 września 2012 r. drogą internetową, pocztą lub składać w siedzibie Lidera – Biurze Projektu:

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego „ANNA” Sp. z o.o.

44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 52 

Wszystkie niezbędne formularze będą pojawiały się na stronie internetowej sukcesywnie. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 475 16 43 Biuro Projektu.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.