Siedziba Główna - Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52

Oddział Warmińska - Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 20/3

Oddział Żory - Żory, ul. Szeroka 2

Telefon(+48) 32 476 46 00

email

Rozliczenia podatkowe

PIT, CIT i VAT oraz rozliczenie przychodów z zagranicy


Kancelaria ANNA to księgowość, kadry i podatki. Przygotowujemy rozliczenia i deklaracje podatkowe dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Zajmujemy się podatkami PIT, CIT i VAT oraz rozliczeniem przychodów z zagranicy. Nasi doradcy podatkowi doskonale znają aktualne przepisy prawa podatkowego. Doradzają, jakie ulgi można zastosować przy rozliczaniu podatków. W przypadku przedsiębiorców, doradzają jaką formę opodatkowania w prowadzonej działalności gospodarczej warto wybrać. 

Rozliczenia PIT

Podatek PIT dotyczy osób fizycznych, prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą. Podatek wyliczany jest od dochodu, a jego ostateczna wysokość uzależniona jest od zastosowanych indywidualnie ulg podatkowych odliczanych od przychodu lub dochodu podatnika.

W przypadku przedsiębiorców, wyliczamy miesięczne lub kwartalne zaliczki PIT oraz sporządzamy roczne zeznanie podatkowe PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przygotowujemy roczne zeznanie podatkowe PIT, z uwzględnieniem przysługujących podatnikowi ulg.

PIT

Rozliczenia CIT

Podatek CIT dotyczy osób prawnych, czyli spółek kapitałowych. Podatek wyliczany jest od dochodu, jaki osiąga spółka z o.o., spółka akcyjna czy prosta spółka akcyjna. Jego ostateczna wysokość uzależniona jest od zastosowanych ulg podatkowych dedykowanych dla przedsiębiorstw.

Wyliczamy miesięczne zaliczki CIT oraz sporządzamy roczne zeznanie podatkowe CIT.

CIT

Rozliczenie VAT

Podatek VAT dotyczy przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych), którzy są płatnikami VAT. Prowadzimy rejestr zakupów i sprzedaży VAT, na podstawie którego wyliczamy należy podatek. VAT do zapłaty przez przedsiębiorcę stanowi różnicę pomiędzy podatkiem VAT z tytułu sprzedaży a podatkiem VAT z tytułu zakupów.

Sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT, rozliczamy również VAT-UE związany z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. 

VAT

Rozliczenie przychodów z zagranicy

Z rozliczeniem przychodów z zagranicy mamy do czynienia w sytuacji, gdy mieszkamy w Polsce i pracujemy za granicą lub otrzymujemy wynagrodzenie z zagranicy. Wtedy musimy zsumować całość przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym i rozliczyć go w deklaracji PIT-36. Dodatkowo do zeznania rocznego PIT należy dołączyć załącznik PIT/ZG.

W Kancelarii ANNA rozliczamy przychody uzyskiwane z Niemiec, z Czech, z Austrii, z Holandii, z Wielkiej Brytanii i z Irlandii. Współpracujemy w tym obszarze z CUF sp. z o.o, które zapewnia doradztwo podatkowe obowiązujące w kraju, z którego uzyskiwaliśmy przychody oraz umożliwia ewentualne rozliczenie w zagranicznym urzędzie skarbowym.

ZG