Siedziba Główna - Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52

Oddział Warmińska - Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 20/3

Oddział Żory - Żory, ul. Szeroka 2

Telefon(+48) 32 476 46 00

email

Księgowość dla spółek kapitałowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialności


Prowadzimy księgowość i rozliczenia podatkowe dla spółek kapitałowych, które prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Zajmujemy się prowadzeniem pełnej księgowości, dbając o właściwe rozrachunki, sporządzając rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdania finansowe. Prowadzimy wymagane rejestry i ewidencje (m.in. rejestr VAT i ewidencję środków trwałych), rozliczamy transakcje zagraniczne, sporządzamy deklaracje ZUS oraz podatkowe CIT i VAT. Pomagamy w procesie rejestracji spółki kapitałowej, doradzając właściwe zapisy w umowie spółki, które mogą mieć wpływ na późniejsze rozliczenia. 

Księgowość dla spółek kapitałowych w Kancelarii ANNA obejmuje:


 • doradztwo podatkowe,
 • bieżący kontakt z dedykowanym opiekunem,
 • przyjmowanie i wprowadzanie dokumentów,
 • analiza kosztów i sprzedaży pod kątem poprawności rozliczenia, dat, numerów,
 • rozliczanie amortyzacji,
 • rozliczanie transakcji zagranicznych,
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych,
 • analiza wyciągów bankowych i raportów kasowych oraz łączenie rozrachunków,
 • terminowe wyliczanie podatku CIT i składek ZUS,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS i podatkowych,
 • bieżący kontakt z ZUS i US, reprezentacja w przypadku kontroli,
 • pilnowanie limitów księgowych,
 • sporządzenie zeznania rocznego CIT,
 • sporządzanie i wysyłka wniosków do ZUS i US,
 • sporządzanie bilansu spółki i sprawozdania rocznego,
 • sporządzanie innych analiz i dokumentów finansowych (np. wnioski kredytowe, leasingowe),
 • sporządzanie innych dokumentów (wnioski do PUP, opłata środowiskowa, wnioski o niezaleganiu do ZUS i US).