Siedziba Główna - Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52

Oddział Warmińska - Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 20/3

Oddział Żory - Żory, ul. Szeroka 2

Telefon(+48) 32 476 46 00

email

Księgowość dla firm

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych


Niezależnie od wielkości firmy czy branży, w której działamy – każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych. Możesz to robić na własną rękę lub skorzystać z outsourcingu księgowego – czyli powierzyć ten obszar działalności biznesowej specjalistom. W Kancelarii ANNA stawiamy na doświadczenie, wiedzę i kompetencje. Dla Ciebie to pewność, że Twoje firmowe rozliczenia są w dobrych rękach!


Księgowość dla JDG i spółek osobowych


Prowadzimy księgowość dla firm działających jako jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) i spółki osobowe (cywilne, jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne), dla których prowadzimy KPiR (księga przychodów i rozchodów) i inne wymagane prawem ewidencje w zależności od wybranej formy opodatkowania. Pomagamy w procesie rejestracji działalności gospodarczej, doradzając najkorzystniejszą formę opodatkowania. W ramach obsługi księgowej JDG zajmujemy się prawidłowym księgowaniem sprzedaży i kosztów, pilnując limitów związanych z przejściem na tzw. pełną księgowość czy z wyliczeniem składki zdrowotnej. Rozliczamy nawet najbardziej skomplikowane transakcje, przygotowujemy i wysyłamy deklaracje ZUS i podatkowe. W razie jakichkolwiek kontroli, reprezentujemy przedsiębiorcę przed organami administracji publicznej, m.in. ZUS i US.


Księgowość dla spółek kapitałowych


Naszą specjalizacją jest również księgowość dla spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki akcyjne i proste spółki akcyjne), dla których prowadzimy pełną księgowość. Pomagamy w procesie zakładania spółki kapitałowej, doradzając ważne dla późniejszych rozliczeń zapisy w samej umowie spółki. Dbamy o właściwą strukturę i prawidłowe księgowanie w księgach rachunkowych. Prowadzimy wymagane prawem rejestry i ewidencje, w tym rejestry VAT czy ewidencję środków trwałych. Analizujemy wyciągi bankowe i raporty kasowe, dbając o prawidłowość rozrachunków. Sporządzamy deklaracje ZUS i CIT, reprezentujemy przedsiębiorcę przed organami administracji publicznej.