Siedziba Główna - Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52

Oddział Warmińska - Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 20/3

Oddział Żory - Żory, ul. Szeroka 2

Telefon(+48) 32 476 46 00

email

ANNA radzi…

Wykup samochodu z leasingu. Co zmienił Polski Ład?

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu, od początku 2022 roku zmieniły się przepisy związane z wykupem samochodu z leasingu. Jak najkorzystniej przeprowadzić tę procedurę w obliczu nowych zasad? Czy korzystnym rozwiązaniem jest wykupienie samochodu na cele prywatne, czy może lepiej dokonać wykupu na firmę? W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje.

6 lat zamiast 6 miesięcy

Według nie obowiązujących już przepisów, przedsiębiorca mógł wykupić samochód z leasingu na cele prywatne. W związku z tym, nie wprowadzał go do środków trwałych w swojej działalności, zaś po upływie pół roku licząc od dnia wykupu pojazdu z leasingu, mógł go sprzedać bez konieczności odprowadzania podatku. Takie zasady obowiązywały jeszcze do końca 2021 roku. Polski Ład wprowadził bowiem nowe regulacje.

Od 1 stycznia 2022 roku ta sama praktyka nakłada na przedsiębiorcę obowiązek podatkowy. Oznacza to, że prowadzący działalność, który leasingował samochód i wykupuje go na cele prywatne, musi dokonać rozpoznania przychodu, a następnie odprowadzić należny podatek.

Jeśli wspomniany pojazd przedsiębiorca będzie chciał sprzedać przed upływem 6 lat od jego wykupienia z leasingu na cele prywatne, będzie również zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Fiskus środki ze sprzedaży uznaje bowiem jako dochód firmy. Wysokość podatku wyliczana jest w tym przypadku od wartości rynkowej samochodu, a nie kwoty na umowie pomiędzy kontrahentami. Zgodnie z Polskim Ładem, obowiązek podatkowy zanika dopiero po 6 latach.

Darowizna pomoże uniknąć podatku

Aby uniknąć płacenia podatku od sprzedaży przed upływem 6 lat, można przekazać samochód w formie darowizny, najlepiej osobie z tzw. zerowej grupy podatkowej – czyli członkowi najbliższej rodziny. Do tej grupy zaliczają się:

·       małżonkowie,

·       zstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd.,

·       pasierb,

·       zięć i synowa,

·       rodzeństwo,

·       ojczym, macocha oraz teściowie.

W tym przypadku sprzedaż samochodu zwolniona jest z podatku od spadków i darowizn, a wartość rynkowa auta nie ma w takiej sytuacji żadnego znaczenia. Obdarowany musi jedynie zgłosić fakt przyjęcia darowizny Urzędowi Skarbowemu, wypełniając formularz SD-Z2. Samochód może zaś sprzedać minimum 6 miesięcy od dnia przekazania darowizny, czyli w takim samym okresie, jak miało to miejsce przed wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Warto zwrócić uwagę, że choć Ministerstwo Finansów oficjalnie potwierdziło legalność tego typu działań, wiele zależy od interpretacji Urzędu Skarbowego. Jeśli fiskus uzna, że darowizna była fikcyjna, bo samochód nadal był użytkowany wyłącznie przez darczyńcę, może po jego sprzedaży zażądać odprowadzenia podatku oraz składki zdrowotnej. W praktyce może to być jednak trudne do udowodnienia.

Wykup na cele prywatne a wykup na firmę

Przedsiębiorca, który wykupił z leasingu samochód na cele prywatne, ma prawo nadal wykorzystywać go w działalności gospodarczej, ale zgodnie z przepisami do kosztów uzyskania przychodu może zaliczać jedynie 20% wydatków związanych z eksploatacją pojazdu, np. faktury za paliwo czy wizyty u mechanika.

Inną opcją dla prowadzącego biznes jest wykupienie samochodu z leasingu na firmę. Tutaj procedury uzależnione są od wartości wykupu. Jeśli przekracza ona 10 tysięcy złotych, pojazd należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonywać jego amortyzacji. W sytuacji, gdy leasingowany samochód był fabrycznie nowy, stosuje się 20% stawkę amortyzacji, co w praktyce oznacza, że amortyzacja będzie trwać przez 5 lat.

Inaczej jest w przypadku, kiedy wartość wykupu jest mniejsza niż 10 tysięcy złotych. Wtedy przedsiębiorca może zastosować jednorazową amortyzację. Warto zaznaczyć, że kluczowa jest tutaj cena widniejąca na fakturze, a nie wartość rynkowa pojazdu.