Siedziba Główna - Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52

Oddział Warmińska - Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 20/3

Oddział Żory - Żory, ul. Szeroka 2

Telefon(+48) 32 476 46 00

email

ANNA radzi…

Wszystko, co warto wiedzieć o rozliczeniu PIT za 2023 rok

Od 15 lutego 2024 roku w Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) każdy podatnik PIT będzie mógł pobrać wstępnie przygotowaną indywidualną deklarację rozliczeniową za 2023 rok. Dokument ten zawiera dane i informacje, które zostały przekazane w ciągu minionego roku do Urzędu Skarbowego. To wstępnie przygotowana roczna deklaracja rozliczeniowa podatku PIT, którą można edytować i uwzględnić w niej przysługujące nam ulgi.

W dokumencie udostępnianym w Portalu Podatkowym można zmienić: sposób rozliczenia podatku (np. na rozliczenie wspólne z małżonkiem, jako wdowa/wdowiec (dotyczy roku, w którym zmarł małżonek), jako osoba samotnie wychowująca dzieci), rodzaj i wysokość ulg podatkowych, a także dokonać zmiany numeru KRS organizacji pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1,5% podatku.

Jeśli do 30 kwietnia 2024 roku, zeznanie PIT-37 pozostawimy bez zmian (czyli: nie zaakceptujemy udostępnionego dokumentu, nie odrzucimy go albo nie złożymy zeznania rocznego PIT w inny sposób, np. papierowo), to 30 kwietnia 2024 roku nastąpi jego automatyczna akceptacja, równoznaczna ze złożeniem tego zeznania w tym dniu. Dowodem potwierdzającym, że złożyłeś elektroniczne zeznanie lub elektroniczną korektę zeznania jest otrzymanie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Zeznanie oraz korekta zeznania złożone w usłudze „Twój e-PIT” są dostępne bezpośrednio po ich złożeniu w zakładce „Złożone dokumenty”.

 

Kiedy PIT-37 nie wystarcza?

Nie każdy może jednak skorzystać z rozliczenia przygotowanego przez Urząd Skarbowy. Jesteśmy zobowiązani do odrębnego rozliczenia się, jeśli:

 • prowadzimy działalność gospodarczą (dotyczy to również osób, które prowadziły działalność gospodarczą tylko przez część roku),
 • uzyskujemy dochody z pracy za granicą, o ile posiadamy polską rezydencję podatkową,
 • uzyskiwaliśmy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, 
 • osiągnęliśmy dochód z tytułu zbycia nieruchomości (PIT-39), praw majątkowych lub innych rzeczy, o ile dochód ten nie został już opodatkowany w innej formie,
 • prowadzimy działalność nierejestrowaną,
 • w 2023 roku uzyskaliśmy dochody ze źródeł, których nie można wykazać w PIT-37 (np. z odszkodowań, darowizn, spadków itp.).

 

Ulgi i odliczenia za 2023

Miniony rok 2023 nie przyniósł tak wiele zmian, jak poprzedni.

Jak co roku trzeba pamiętać o nowych limitach podatkowych i zmianach warunków, na jakich przysługują popularne ulgi i odliczenia, takie jak ulga prorodzinna czy termomodernizacyjna. Każdy podatnik powinien zapoznać się z tymi zmianami. W razie pytań i wątpliwości, warto zasięgnąć opinii specjalistów, aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnego stresu związanego chociażby z korektami czy składaniem wyjaśnień przed Urzędem Skarbowym – zachęca Eleonora Łysoń, doradca podatkowy i prezes Kancelarii Podatkowej ANNA.

 

Istotne zmiany w ulgach za 2023

Ulga prorodzinna – rodzice przy spełnieniu określonych warunków dochodowych (56 tys. na osobę lub 112 tys. na małżeństwo lub osobę samotnie wychowującą dziecko. Limit nie obowiązuje, jeśli mamy co najmniej dwójkę dzieci, którą możemy „odliczyć”) mogą za 2023 rok odliczyć od podatku kwotę do 1 112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, do 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko oraz do 2 700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka. Kluczową zmianą jest zniesienie limitu dochodu dla rodzin z jednym dzieckiem (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub decyzją o rencie). 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej – niektórzy podatnicy, których dochody mieściły się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł, w rozliczeniu za 2022 rok mogły odliczyć od podatku kwotę 8 250 zł. W tym roku ulga będąca wyrównaniem utraty przez podatników odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (ulga dla klasy średniej) nie obowiązuje!

Ulga na zabytek – nie przysługuje już z tytułu nabycia samego zabytku, w 2023 roku dotyczyła wyłącznie wydatków związanych z pracami budowlanymi czy konserwatorskimi.

 

Nowościami w 2023 roku są:

 • zwolnienia z opodatkowania dopłat w ramach programu pomocy w nabyciu pierwszego mieszkania,
 • możliwość rozliczenia się przebywających w Polsce obywateli Ukrainy z całości swoich przychodów niezależnie od tego, jak długo faktycznie w przebywali w naszym kraju w 2023 roku,
 • zniesienie ulg podatkowych, dla których podstawą był stan zagrożenia epidemicznego,
 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. 

Jak co roku zmieniły się limity dochodowe i podatkowe dla wielu ulg. Warto zwrócić uwagę na:

 • wzrost limitów diet i innych świadczeń przysługujących w związku z podróżami służbowymi oraz tzw. kilometrówek (zwroty dla pracowników używających własnych pojazdów do celów służbowych),
 • zmianę zasad związanych z limitem przychodu opodatkowanego stawką ryczałtu 8,5%. Od 2023 roku małżonkom przysługuje po 100 tys. zł limitu na osobę, w związku z czym dopiero od kwoty 200 tys. zł zapłacą stawkę ryczałtu 12,5%.
 • wzrost limitu tzw. małego podatnika w 2023 roku do kwoty 9 mln 654 tys. zł.

 

Zwolnienia podatkowe i PIT-O: kiedy warto złożyć PIT, mimo braku takiego obowiązku?

Jeśli w 2023 roku uzyskiwaliśmy wyłącznie przychody objęte w całości ulgą dla młodych, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ czy ulgą dla pracujących seniorów, to nie mamy obowiązku składania rocznej deklaracji PIT.  Możemy to jednak zrobić, jeśli np. chcemy otrzymać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci lub musimy doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utraciliśmy prawo.