Siedziba Główna - Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52

Oddział Warmińska - Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 20/3

Oddział Żory - Żory, ul. Szeroka 2

Telefon(+48) 32 476 46 00

email

ANNA radzi…

Osoby współpracujące, czyli… zatrudnienie rodziny we własnej firmie

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą często korzystają z pomocy rodziny przy prowadzeniu firmy. Od 2019 roku wynagrodzenie wypłacane takim osobom może być zaliczane do kosztów podatkowych przedsiębiorcy.

Zatrudnienie rodziny w firmie? Czemu nie!

Za osobę współpracującą zgodnie z ustawą uważane są: małżonek, dzieci (zarówno własne, jak i przysposobione i dzieci drugiego małżonka), rodzice (również macocha, ojczym) oraz osoby przysposabiające pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujące przy wykonywaniu działalności. Nie jest uznawany za osobę współpracującą członek rodziny, z którym została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Ważna kwestią przy zatrudnianiu członków rodziny są składki ubezpieczeniowe ZUS. Nawet jeżeli przedsiębiorca korzysta z „ulgi na start” lub preferencyjnego ZUS, za członka rodziny zatrudnionego na umowę o pracę lub nieodpłatnie, składki odprowadza w pełnej wysokości, w całości je finansując. W przypadku umowy zlecenia ich wysokość jest zależna od wysokości wypłacanego wynagrodzenia.

Od stycznia 2019 roku do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci współpracujących z przedsiębiorcą.

Jeżeli prowadzimy działalność w formie spółki, nie mającej osobowości prawnej, również małżonka i dzieci wspólników.

W kosztach możemy ująć wynagrodzenie z tytułu:

  • umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
  • pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy
  • działalności wykonywanej osobiście: artystycznej, oświatowej, literackiej, naukowej, trenerskiej
  • praktyk absolwenckich
  • umów o zarządzanie i umów menadżerskich

Warunkiem zaliczenia wynagrodzenia do kosztów jest jego wypłacenie.