Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Wnioski pomocowe pod kontrolą ZUS

/ Kategoria: księgowość i rozliczenia     

Stan epidemii wprowadzony w Polsce zmusił wielu przedsiębiorców do ograniczenia prowadzonej działalności. Aby pomóc tym, którzy odczuli negatywne skutki tej sytuacji, wprowadzono środki pomocowe dla firm. W ramach przepisów Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy mogli uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za kwiecień, maj i czerwiec oraz mogą wnioskować o świadczenia postojowe – w przypadku spadku obrotów.

Osoby, które skorzystały z tych form pomocy, muszą się liczyć z możliwą kontrolą zasadności przyznania świadczeń przez ZUS.

 

Świadczenie postojowe

 

O wypłatę świadczenia postojowego mogą wnioskować zarówno przedsiębiorcy, jak też osoby wykonujące umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i umowy agencyjne). Warunkiem uzyskania świadczenia postojowego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą jest spadek przychodów o co najmniej 15% i rozpoczęcie działalności przed 1 kwietnia 2020 roku.

 

Zleceniobiorcy wykonujący pracę w oparciu o umowy cywilno-prawne mają prawo do świadczenia postojowego jeżeli zawarli umowę przed 1 kwietnia 2020, nie podlegają przy tym ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i nie uzyskali przychodu z tej umowy wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

 

O świadczenie postojowe można wnioskować trzykrotnie, jeżeli sytuacja materialna przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy nie poprawia się.  ZUS rozpatruje wnioski na podstawie oświadczenia, nie analizując i nie sprawdzając prawdziwości danych. Jednak współpraca pomiędzy ZUS a Krajową Administracją Skarbową pozwala na porównanie danych w dokumentach składanych przez przedsiębiorcę.

 

W sytuacji, gdy przychód wykazywany dla celów podatkowych jest wyższy niż ten we wniosku o świadczenie postojowe, wówczas musimy się liczyć ze zwrotem otrzymanego świadczenia wraz z odsetkami liczonymi od pierwszego dnia następnego miesiąca po dniu wypłaty aż do dnia zwrotu.

 

Zwolnienie ze składek ZUS

 

Zwolnienie z opłacania nieuiszczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz FP, FS, FGŚP dotyczyło przedsiębiorców w okresie od 1 marca do 31 maja 2020 r., a w niektórych przypadkach od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należało złożyć do 30 czerwca 2020 r.

 

O prawie do zwolnienia decydowała data zgłoszenia do ZUS jako płatnika składek i liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego w konkretnym dniu. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i opłacający składki wyłącznie za siebie musieli dodatkowo przedstawić wysokość przychodu lub dochodu z prowadzonej działalności.

 

Również w tym wypadku współpraca pomiędzy ZUS a KAS pozwala na kontrolę składanych wniosków.

Jeżeli wykaże ona rozbieżność pomiędzy przychodem lub dochodem wykazanym we wniosku o zwolnienie ze składek a tym, który przedsiębiorca wyliczył do celów podatkowych, będzie musiał opłacić należności składkowe za okres zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę. Ma na to 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia składek. Jeżeli nie opłaci ich w tym terminie, należności będą podlegać przymusowemu dochodzeniu na podstawie ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

 

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.