Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Ulgi w składkach ZUS dla przedsiębiorców w 2020

/ Kategoria: księgowość i rozliczenia     

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą korzystać z wielu ulg, które w znaczący sposób obniżają koszty działalności. Najważniejsze i najczęściej wykorzystywane udogodnienia to „ulga na start”, preferencyjne składki ZUS, mały ZUS i wprowadzony w roku 2020 mały ZUS Plus.

Składki ZUS w 2020

Wynoszą 1431,48 zł – jeśli korzystamy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, lub 1354,64 zł – jeśli nie korzystamy z ubezpieczenia chorobowego.

„Ulga na start”

Z „ulgi na start” może skorzystać przedsiębiorca, który podejmuje działalność po raz pierwszy, lub od czasu ostatniego zawieszenia lub zakończenia poprzedniej działalności minęło co najmniej 60 miesięcy. Działalność ta nie może też być wykonywana na rzecz poprzedniego pracodawcy.

„Ulga na start” to zwolnienie przez 6 miesięcy z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Co ważne, zawieszenie w tym czasie działalności nie przerywa biegu ulgi, a przedsiębiorca może do niej wrócić, jeżeli nie wykorzystał wcześniej pełnych 6 miesięcy. Ulga na start nie obejmuje składki zdrowotnej, którą odprowadzamy w pełnej wysokości – w 2020 roku to kwota 362,34 zł.

„Ulga na start” jest przywilejem, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Jeżeli zrezygnujemy z tej ulgi, wówczas opłacamy preferencyjne składki ZUS – podstawą ich wymiaru jest 30% minimalnego wynagrodzenia.

Preferencyjne składki ZUS

Kolejnym krokiem w udogodnieniach dla przedsiębiorców są preferencyjne składki ZUS. Przez kolejne 24 miesiące może korzystać z obniżonych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i chorobowe. Ich wysokość stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia – czyli w 2020 kwota podstawy preferencyjnych składek wynosi 780,00 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne płatna jest natomiast w pełnej wysokości 362,34 zł.

Wysokość preferencyjnych składek ZUS”

  • ubezpieczenie społeczne – 227,69 zł
  • ubezpieczenie zdrowotne – 362,34 zł
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 19,11 zł

Łącznie wysokość preferencyjnych składek ZUS wynosi 609,14 zł lub 590,03 zł (jeśli nie korzystamy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Mały ZUS i Mały ZUS Plus

Od 2019 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z tzw. małego ZUS. Jest to ulga przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność co najmniej przez 60 dni, a ich przychody nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia – czyli w 2019 roku kwoty 67 500 zł. Jeżeli działalność nie dotyczy całego roku, limit przychodów obliczamy proporcjonalnie. 

Możliwość opłacania niższych składek dotyczy 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności. Chęć skorzystania z „małego ZUS” mogliśmy zgłosić do 8 stycznia 2020.

Od 1 lutego wprowadzono nowelizację zastępującą „mały ZUS” nową formą ulgi – „mały ZUS Plus”. Próg umożliwiający skorzystanie z tej nowej ulgi ustalono na 120 000 zł przychodu osiągniętego w ubiegłym roku. Jednocześnie zrezygnowano z poprzedniego sposobu obliczania progu powiązanego z 30-krotnością minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku, umożliwiającego skorzystanie z ulgi.

To rozwiązanie znacząco poszerzy krąg przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z „małego ZUS Plus”. Podstawa wymiaru składek będzie obliczana na podstawie dochodu przedsiębiorcy. Obliczymy ją mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik 0,5.

Chęć skorzystania z „małego ZUS Plus” można zgłosić do 29 lutego 2020 roku, lub z ciągu 7 dni po uzyskaniu uprawnień do skorzystania z ulgi w trakcie roku. Co ważne, ulgi dla przedsiębiorców dotyczą wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne i nie obejmują składki zdrowotnej. 

Indywidualny rachunek ZUS

Składki ZUS od 2018 roku są wpłacane na jeden numer rachunku składkowego (NRS), który jest przypisany do płatnika składek. Na to konto należy odprowadzać całą sumę składek, czyli składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 

Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki tylko za siebie, przelewa je na konto ZUS do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Jeżeli zatrudnia pracowników, termin przesuwa się do 15. dnia miesiąca.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.