Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Ulgi podatkowe za 2021 rok

/ Kategoria: doradztwo podatkowe księgowość i rozliczenia     

Dzięki ulgom podatkowym, możemy obniżyć wysokość podatku dochodowego PIT za 2021 rok i uzyskać nadpłatę podatku. Zestawiamy najważniejsze ulgi podatkowe obowiązujące przy rozliczeniu PIT za 2021 rok.

Woman hand filling income tax forms with calculator

Ulga prorodzinna

 

Przysługuje rodzicom lub osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej. Odliczenie przysługuje na dzieci: do ukończenia 18. roku życia, do ukończenia 25. roku życia (jeśli dzieci uczą się lub studiują w Polsce lub za granicą i nie osiągnęły rocznych dochodów przekraczających kwotę 3.089 zł, nie wliczając w to renty rodzinnej), bez względu na wiek (jeśli w 2021 otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną). Ulga prorodzinna umożliwia odliczenie kwoty 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (maksymalnie 1112,04 zł w skali roku) oraz kwoty 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (2 000,04 zł) i 225 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko (2 700 zł).

 

Ulga dla młodych

 

Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, a ich przychody w 2021 roku nie przekroczyły kwoty 85.528 zł. W takiej sytuacji są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego PIT, nie muszą również składać rocznego zeznania podatkowego PIT.

 

Ulga na IKZE

 

Ulga IKZE umożliwia odliczenie od podatku wpłat na IKZE do wysokości 6.310,80 zł dla osób zatrudnionych i 9.466,20 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Ulga internetowa

 

Przysługuje z tytułu wydatków na internet i można z niej korzystać maksymalnie przez 2 lata. Maksymalna kwota odliczenia w danym roku podatkowym wynosi 760 zł.  Jeśli w poprzednich latach korzystaliśmy już z ulgi internetowej, możemy skorzystać z niej ponownie po 2 latach przerwy.  

 

Ulga termomodernizacyjna

 

Przysługuje osobom, które poniosły w 2021 roku wydatki na termomodernizację domu. Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają zakupy materiałów budowlanych do docieplenia budynku, zakup kotła czy instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła, koszty przyłącza budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Kwota odliczenia wynosi maksymalnie 53.000 zł dla podatnika – co oznacza, że limit ten dotyczy wszystkich nieruchomości będących własnością podatnika.

 

Ulga rehabilitacyjna

 

Przysługuje osobom o orzeczonym stopniu niepełnosprawności lub osobom, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.  W ramach tej ulgi odliczyć można wydatki w całej kwocie, m.in. na: przystosowanie mieszkań i budynków mieszkalnych oraz pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opłaty za zabiegi rehabilitacyjne, domową opiekę pielęgniarską, odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opłacenie tłumacza języka migowego. Z kolei do kwoty 2.280 zł odliczyć można: wynagrodzenie dla przewodników osób niewidomych lub z niepełnosprawnością narządu ruchu, utrzymanie psa przewodnika, używanie samochodu (paliwo, wydatki na naprawę, ubezpieczenie, wymianę opon) należącego do osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna. W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć także wydatki na lekarstwa przepisane przez lekarza – w wysokości różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

 

Ulga abolicyjna

 

Przysługuje polskim obywatelom osiągającym przychody za granicą, a rozliczają je również w rocznych zeznaniach w Polsce.  Odliczając podatek dochodowy zapłacony za granicą od należnego podatku PIT w Polsce od całości zarobków, można zastosować zasadę proporcjonalnego odliczania. Dzięki zastosowaniu ulgi abolicyjnej, można zastosować bardziej korzystną metodą zwolnienia z progresją, przy której zagraniczne przychody nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

 

Darowizny do odliczenia PIT

 

Tak jak w poprzednich latach, obowiązują odliczenia z tytułu darowizn. Do najpopularniejszych należą odliczenia: dla krwiodawców, na kościół, na organizacje pożytku publicznego, na cele edukacji zawodowej – w wysokości maksymalnej do 6% dochodu. Do 100% dochodu można natomiast odliczyć darowizny na cele walki z COVID-19 przekazane dla podmiotów opieki zdrowotnej oraz darowizny laptopów i tabletów dla placówek oświatowych.

 

Rozlicz PIT z ANNĄ!

 

W Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego „ANNA” przeanalizujemy, z jakich ulg możesz skorzystać i obliczymy Twój podatek dochodowy PIT za 2021 rok. Możesz odwiedzić jedno z naszych biur w Jastrzębiu-Zdroju lub w Żorach, lub też przesłać dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@remove-this.kancelaria-anna.pl. Informacje udzielamy również pod numerem telefonu: 32 476 46 00.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.