Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Tarcza Antykryzysowa 6.0: dla kogo?

/ Kategoria: pozyskiwanie środków księgowość i rozliczenia kadry i płace     

Kolejna, szósta transza pomocy dla firm dotkniętych pandemią została zawarta w przepisach Tarczy Antykryzysowej 6.0. Pomoc skierowana jest do branż wskazanych kodami PKD, takich jak m.in. gastronomiczna, rozrywkowa, filmowa, fotograficzna, zdrowia fizycznego i sprzedaży detalicznej.

Szczegółowa lista branż, które mogą wnioskować o środki pomocowe to:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 • 56.10.A (restauracje)
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo art.)
 • 59.14.Z (projekcja filmów)
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 79.90.C (usługi w zakresie rezerwacji)
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
 • 85.52.Z (pozaszkolna edukacja artystyczna)
 • 85.53.Z (Pozaszkolna edukacja z zakresu nauki jazdy i pilotażu)
 • 85.59.A (nauka języków obcych)
 • 85.59.B (Pozostała edukacja, gdzie indziej niesklasyfikowane)
 • 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 • 86.90.D (działalność paramedyczna)
 • 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)
 • 91.02.Z (działalność muzeów)
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Firmy, których działalność została uwzględniona w nowej Tarczy, mogą wnioskować o środki pomocowe, które pomogą im przetrwać przestój spowodowany zamknięciem i ochronią miejsca pracy zagrożone zwolnieniami. 

 

Dotacja 5000 zł przeznaczona jest dla mikrofirm i małych firm. Jest ona nieopodatkowana i bezprocentowa. Pomoc zostanie umorzona i nie będzie trzeba jej zwracać, jeżeli firma będzie kontynuować działalność przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji. Warunkiem wnioskowania o pomoc jest:

 

 • prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 roku w jednej z wymienionych branż (powyżej), brak zawieszenia działalności na dzień 30 września 2020 roku
 • zmniejszenie przychodu w październiku lub listopadzie o 40% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku

Wnioski można składać do 31 stycznia 2021 roku, a wypłacać je będą Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 jest jednorazową formą pomocy dla uprawnionych branż. Warunkiem otrzymania pomocy jest:

 

 • zgłoszenie jako płatnika składek na dzień 30 czerwca 2020 roku
 • prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 roku
 • niższy o 40% przychód w listopadzie w porównaniu z listopadem 2019 roku
 • przesłanie deklaracji rozliczeniowych za listopad do 31 grudnia 2020 roku

Wniosek można składać do 31 stycznia 2021 roku.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe jest kierowane do przedsiębiorców, którzy wcześniej otrzymali trzy podstawowe świadczenia postojowe. Jednorazową wypłatę za listopad otrzymają przedsiębiorcy, którzy spełnią dodatkowe warunki:

 

 • prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 roku
 • spadek przychodów za październik lub listopad o 40% w porównaniu do tego samego miesiąca 2019 roku.

Dofinansowanie 2000 zł na pracownika. Pomoc można uzyskać na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy lub pracującego na umowę zlecenie. W przypadku niepełnego etatu, kwota będzie proporcjonalnie niższa. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli pracownik pracuje krócej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, a także wtedy, gdy wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 15 506,79 zł brutto.

Dofinansowanie przysługuje w ciągu trzech miesięcy po złożeniu wniosku i jest wypłacane w miesięcznych transzach. Stanowi ono pomoc de minimis, a przychód z tego tytułu nie jest przychodem przedsiębiorcy.

 

Warunki do uzyskania wsparcia to:

 

 • prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 roku
 • zmniejszenie przychodu o 40% w jednym z trzech miesięcy w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku
 • brak prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego
 • brak zaległości w składkach ZUS i podatkach do końca III kwartału 2019 roku.

Wnioski można składać do 28 lutego 2021 roku, a będą wypłacane przez wojewódzkie urzędy pracy ze środków FGŚP.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.