Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Staże z Urzędu Pracy: co warto wiedzieć?

/ Kategoria: kadry i płace     

Staż z Urzędu Pracy jest wciąż jedną z popularniejszych form współpracy tych instytucji z przedsiębiorcami. O czym należy pamiętać rozważając chęć zatrudnienia kogoś na staż? Najważniejsze informacje zestawiamy w tym artykule.

Stock market graphs monitoring.

Staż nie dla każdej firmy

 

Aby nasza firma mogła zatrudnić stażystę, musimy spełnić pewne wymogi formalne. Nasze przedsiębiorstwo musi funkcjonować na rynku co najmniej 6 miesięcy. Dopiero od 7 miesiąca możemy wnioskować o pozyskaniu stażysty z powiatowego urzędu pracy. No, właśnie… czy powiatowego w znaczeniu lokalnego, związanego z powiatem, w którym działa nasza firma? Niekoniecznie. Równie dobrze możemy zatrudnić stażystę z innego urzędu pracy niż ten, który terytorialnie jest nam najbliższy. 

 

Staż ma swoje ograniczenia czasowe – nie może trwać dłużej niż pół roku. Pamiętajmy, że stażyście przysługuje zakres określonych praw: może iść na chorobowe, musi mieć zapewniony odpowiedni nadzór pracownika merytorycznego. Warto pamiętać w związku z tym, że za wyrządzone przez stażystę szkody w naszym przedsiębiorstwie, osobiście stażysta odpowiadać nie może!

 
Stażowe – wynagrodzenie dla stażysty

 

A co z wynagrodzeniem? Stażysta otrzymuje 120% wartości zasiłku dla bezrobotnych. A zatem w 2022 roku stażysta powinien otrzymać wynagrodzenie (a właściwie stypendium stażowe) w wysokości 1488,96 zł brutto (1169,20 zł netto). Wypłaca je urząd pracy, a nasza firma zobowiązana jest jedynie do dostarczenia dokumentów potwierdzających odbywanie stażu – czyli listy obecności po zakończonym miesiącu pracy.

 

Przedsiębiorca musi pamiętać, że ma obowiązek przeszkolenia stażysty w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyposażenia w odzież ochronną, jeśli oczywiście wymaga tego dane stanowisko pracy. Stażysta podlega także ubezpieczeniom: emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Tylko ubezpieczenie chorobowe nie będzie go obowiązywało, w związku z czym nie można będzie wypłacić mu zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Zatem gdy stażysta (w czasie trwania stażu) zachoruje i pójdzie na zwolnienie lekarskie, należy mu się pełne stypendium stażowe, wypłacane przez urząd pracy, nie zaś świadczenia wypłacane przez ZUS.

 

Kto może zostać stażystą?

Uprawnionym do odbycia stażu jest bezrobotny, zarejestrowany w urzędzie pracy. Potencjalny stażysta nie może mieć więcej niż 25 lat, chyba że jest absolwentem szkoły wyższej – wówczas może mieć maksymalnie 27 lat.  Ale to nie wszystko! Stażystką może zostać np. kobieta wracająca na rynek pracy po narodzeniu dziecka. Również osoby samotnie wychowujące dziecko czy osoby niepełnosprawne. Okoliczności, które uprawniają do odbycia stażu jest sporo, dlatego zawsze warto zwrócić się z konkretnym zapytaniem do urzędu pracy.

 

Dla pracodawcy posiadanie w swym przedsiębiorstwie stażysty ma szereg plusów. Jeśli nie będziemy zadowoleni z usług stażysty, możemy bez problemów zerwać z nim umowę, starając się o innego zainteresowanego. Możemy, ale nie musimy – równie dobrze, w każdym momencie możemy w ogóle zrezygnować z tej formy zatrudnienia.  Jednak największy plus, z jakim wiąże się współpraca ze stażystą jest zupełnie inny. W dość krótkim czasie, przy stosunkowo małym ryzyku, przedsiębiorca może wyszkolić sobie nowego fachowca i całkiem dobrego pracownika!

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.