Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Środki trwałe w firmie

/ Kategoria: księgowość i rozliczenia     

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarcza wykorzystują w niej składniki majątku firmy. Mogą to być zarówno przedmioty, jak też wartości niematerialne i prawne. W zależności od przewidywanego okresu użytkowania, może powstać obowiązek wprowadzenia środka do ewidencji środków trwałych firmy.

Two rows of businesspeople working on computers

Jeżeli wartość nabytego środka przekracza kwotę 10000 zł netto, a przewidywany okres użytkowania wynosi więcej niż 1 rok, taki przedmiot lub wartość należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Wartość środka trwałego określa się w oparciu o początkową kwotę:

  • w przypadku odpłatnego nabycia – cenę kupna
  • w przypadku częściowo odpłatnego nabycia – cenę rynkową podobnych środków, z uwzględnieniem stopnia zużycia
  • w przypadku wytworzenia środka we własnym zakresie – koszt wytworzenia
  • w przypadku nabycia środka w spadku, darowiźnie lub nieodpłatnie – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa niższą wartość.

Warto wiedzieć, że cenę nabycia środka trwałego do dnia jego przekazania do użytkowania powiększamy o koszty związane z zakupem. W szczególności są to koszty transportu, montażu, instalacji (np. programów komputerowych) i ich uruchomienia, opłat notarialnych i skarbowych, a także odsetek i prowizji. Jeżeli środek trwały został nabyty zagranicą, cena obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Jeżeli środek trwały został wytworzony, uwzględnia się wartość w cenie zakupu środków użytych do jego wytworzenia, kosztów usług obcych, wynagrodzeń za pracę i inne koszty, które można zaliczyć do wartości środka trwałego.

Przedsiębiorca może przekazywać do firmy środki pochodzące z majątku prywatnego. Jeżeli nie jest w stanie określić ceny ich nabycia, przyjmuje się ich wartość określoną przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych – takich samych lub podobnych środków. Przy tym określa się je na podstawie cen z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji środków trwałych, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.