Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Spółka partnerska dla wolnych zawodów

/ Kategoria: księgowość i rozliczenia doradztwo podatkowe     

Spółka partnerska jest niezbyt często spotykaną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Główną przyczyną jest to, że nie każdy może taką spółkę założyć. Jest ona bowiem przeznaczona dla wolnych zawodów.

Handshake - Hand holding on black background

Do wolnych zawodów zaliczamy: 

 • adwokatów, radców prawnych, notariuszy
 • aptekarzy, lekarzy, dentystów, weterynarzy, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów
 • doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów,
 • architektów, inżynierów budownictwa, 
 • rzeczników patentowych, doradców inwestycyjnych, rzeczoznawców majątkowych, maklerów, brokerów ubezpieczeniowych
 • tłumaczy przysięgłych

Spółkę partnerską, która jest osobową spółką handlową, mogą założyć osoby mające uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów. Co istotne, do założenia takiej spółki nie jest wymagany kapitał zakładowy. Spółka zaś powstaje w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Spółka partnerska nie może być dowolnie nazwana, bowiem przepisy nakazują by znalazło się w niej nazwisko co najmniej jednego partnera, sformułowanie: partner, partnerzy lub spółka partnerska oraz określenie zawodu, który jest wykonywany w spółce. 

 

Umowa spółki partnerskiej musi być sporządzona pisemnie i zawierać:

 • przedmiot działalności spółki
 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów
 • dane partnerów, którzy reprezentują spółkę i tych, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 • nazwę firmy i wskazanie siedziby
 • określenie i wartość wkładów wnoszonych przez partnerów
 • czas trwania spółki, jeżeli jest określony

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki mogą ponosić partnerzy, gdyby egzekucja przeciw niej okazała się nieskuteczna. Ważne jest jednak to, że partner nie ponosi odpowiedzialności za działania pozostałych partnerów związane z wykonywaniem wolnych zawodów i zaniechania zatrudnionych osób, jeżeli pracują one pod kierownictwem innego partnera. Zatem w spółce partnerskiej każdy odpowiada wyłącznie za własne błędy.

 

Każdy z partnerów spółki może reprezentować ją samodzielnie, chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej. Można również wyznaczyć partnerów lub powołać zarząd, który będzie reprezentował spółkę. W składzie zarządu musi znaleźć się co najmniej jeden partner spółki. Jeżeli któryś z partnerów utraci uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu, wówczas musi ją opuścić.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.