Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Przejście przedsiębiorcy z ZUS na KRUS

/ Kategoria: księgowość i rozliczenia kadry i płace     

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą doskonale wie, jak dużym obciążeniem dla niego jest comiesięczne opłacanie składek ZUS. Jedynie pierwsze dwa lata funkcjonowania firmy wiążą się z preferencyjnymi składkami, które i tak nie należą do niskich. Wielu przedsiębiorców szuka sposobu na obniżenie obciążeń - i tu pojawia się KRUS, czyli ubezpieczenia rolnicze z kusząco niskimi składkami. Jednak aby z nich skorzystać, trzeba spełnić wiele wymogów związanych z tą formą ubezpieczeń.

Kto może ubezpieczyć się w KRUS?

Ubezpieczeniu w KRUS może podlegać tylko rolnik i jego domownicy. Zgodnie z definicją, rolnikiem jest osoba pełnoletnia prowadząca osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą we własnym gospodarstwie rolnym. Za domownika jest uznawana natomiast osoba, która ukończyła 16 lat i pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie gospodarstwa, bądź w bliskim sąsiedztwie. Warunkiem jest również praca w gospodarstwie nie wiążąca się ze stosunkiem pracy.

Osoby będące rolnikami i utrzymujące się wyłącznie z tej pracy są ubezpieczone w KRUS.

Składki w KRUS

Składki KRUS są płacone kwartalnie i zawierają ubezpieczenia: emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie. Co ważne, rolnicy zwolnieni są z opłacania składki na Fundusz Pracy, a ci, którzy posiadają mniej niż 6 ha gruntów nie płacą również składki zdrowotnej. Jest ona wówczas opłacana z budżetu państwa.

W 2021 roku wysokość składki rolniczej wynosi 139 zł miesięcznie + składka zdrowotna, która jest zależna od wielkości gospodarstwa i wynosi 1 zł za hektar przeliczeniowy użytków rolnych.

Natomiast przedsiębiorca ubezpieczony w ZUS odprowadza 1457,49 zł (preferencyjne składki wynoszą 647,59 zł), w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Jak widać, obciążenia ubezpieczeniowe zdecydowanie przemawiają na korzyść KRUS, jednak, aby móc zostać przedsiębiorcą - rolnikiem trzeba spełnić wiele warunków.

Warunki przejścia z ZUS do KRUS

Aby było możliwe przejście z ZUS na KRUS, przede wszystkim trzeba posiadać na własność minimum 1 hektar gruntu rolnego odpowiedniej klasy. Kolejnym krokiem jest wyrejestrowanie prowadzonej działalności gospodarczej, co jest równoznaczne z zaprzestaniem opłacania składek ZUS.

Po zgłoszeniu się do KRUS należy przez co najmniej 3 lata opłacać składkę w wysokości określonej dla rolników. Dodatkowym warunkiem, który w przyszłości umożliwi opłacanie składek KRUS w ramach działalności gospodarczej jest brak zatrudnienia na etacie i niezakładanie nowej firmy w ciągu 3 lat. Nie można również posiadać prawa do emerytury, renty i innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Warunkiem jest też  nieprzekroczenie w poprzednim roku granicznej kwoty podatku dochodowego z prowadzonej działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest natomiast wykonywanie pracy w ramach umowy o dzieło, która nie jest oskładkowana.

Po spełnieniu tych warunków, rolnik może założyć działalność gospodarczą, która nie będzie podlegała ubezpieczeniom w ZUS.

Po rejestracji działalności, przedsiębiorca - rolnik ma 14 dni na złożenie w KRUS oświadczenia o kontynuacji ubezpieczenia. Warto również pamiętać, że aby zachować ciągłość ubezpieczenia, należy co roku w terminie do 31 maja ponawiać oświadczenie o pozostawaniu w KRUS.

 

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.