Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Pracownicze Plany Kapitałowe

/ Kategoria: kadry i płace księgowość i rozliczenia     

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są systemem oszczędzania, w który zaangażowane jest państwo, pracodawca oraz pracownik. Jest on dedykowany pracownikom, którzy chcą zaoszczędzić środki na późniejsze lata po przejściu na emeryturę. Zgodnie z ustawą, wdrożenie systemu PPK leży po stronie pracodawcy. Zawiera on w imieniu pracowników umowę z wybraną instytucją finansową o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dla kogo przeznaczony jest system PPK? 

Udział w programie jest dobrowolny, jednak pracownicy w wieku 18 – 55 lat są wpisywani do systemu automatycznie. Starsi pracownicy sami zgłaszają chęć uczestnictwa w programie. Każdy pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w nim na wniosek składany u pracodawcy. Wówczas składki na PPK nie będą odciągane z wypłaty pracownika. Co ważne, rezygnacja z uczestnictwa w programie musi być odnawiana co 4 lata. W przeciwnym razie pracodawca ma obowiązek ponownie uwzględnić pracownika w systemie.

 

Oszczędzanie w systemie PPK można przerwać w dowolnym momencie. Jeżeli nastąpi to przed ukończeniem 60. roku życia, zgromadzone środki zostaną wypłacone pracownikowi z pominięciem części składek opłaconych przez państwo. W przypadku choroby, będzie można wypłacić część oszczędności bez żadnych konsekwencji finansowych. Jeżeli zaś pracownik będzie chciał przeznaczyć fundusze z PPK na wkład własny przy zakupie mieszkania, wówczas może wypłacić wszystkie środki przed ukończeniem 60. roku życia.

 

Jaka będzie wysokość składek w PPK? 

Wpłaty na PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od państwa, od pracodawcy i z pensji pracownika. Państwo przeleje na konto pracownika składkę powitalną w wysokości 250 zł, a następnie co roku zasili konto kwotą 240 zł po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie.

 

Część wpłacana przez pracodawcę będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia pracownika. Może on zadeklarować wyższą, dodatkową wpłatę – do maksymalnej wysokości 2,5% wynagrodzenia pracownika.

 

Składka ze strony pracownika ma wynosić 2% jego wynagrodzenia. Może ona zostać obniżona do poziomu minimalnego 0,5%, jeżeli jego pensja z różnych źródeł nie przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia. Sam pracownik, tak jak pracodawca może zadeklarować wyższą wpłatę, jednak nie przekraczającą 2% wynagrodzenia.

 

Część składek wpłacanych przez pracodawcę jest dla pracownika przychodem, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Po przystąpieniu do systemu pensja netto pracownika będzie niższa niż wcześniej.

 

Kiedy należy wdrożyć system PPK? 

Wdrażanie tego nowego sposobu oszczędzania emerytalnego zostało zapoczątkowane 1 lipca 2019 r.

W pierwszym etapie, od 1 lipca 2019 r. zobowiązane do wdrożenia PPK były firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Sukcesywnie do jego wdrożenia są zobligowane kolejne grupy przedsiębiorców:

  • Od 1 stycznia 2020: firmy zatrudniające co najmniej 50 osób. Dla tej grupy terminy zostały przesunięte: zawarcie umowy o zarządzanie z 24.04.2020 r.  do 27 października 2020 r., a zawarcie umowy o prowadzenie PPK z 11.05.2020r. do 10 listopada 2020 r.
  • Od 1 lipca 2020 r. firmy zatrudniające co najmniej 20 osób
  • Od 1 stycznia 2021 r. pozostałe firmy oraz pracownicy sektora finansów publicznych

Wszelkie formalności dotyczące wdrożenia w firmie systemu PPK leżą po stronie pracodawcy, a pracownik jedynie wyraża chęć przystąpienia do niego lub rezygnacji. Tworzenie PPK jest dla pracodawców obowiązkowe, a niedopełnienie tego obowiązku jest usankcjonowane karą w wysokości od 1 tys. zł do 1 mln zł.

 

 

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.