Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Obniż składki ZUS! Czyli wszystko o ulgach…

    

Ulga na start

 

Mogą z niej skorzystać osoby, które zakładają działalność gospodarczą lub wznawiają ją po co najmniej 60 miesiącach od ostatniego zawieszenia lub likwidacji. Warunkiem dodatkowym jest niewykonywanie na rzecz byłego pracodawcy tej samej pracy, którą wykonywaliśmy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Ulga na start przysługuje przez maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia działalności, przy czym jeżeli rozpoczęcie nastąpiło w trakcie miesiąca, to ulga jest liczona od początku następnego.

 

Warto wiedzieć, że czas, w którym nie płacimy składek, pozbawia nas możliwości korzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych i chorobowych. Nie otrzymamy wtedy zasiłku chorobowego, opiekuńczego, rehabilitacyjnego lub macierzyńskiego. Nie będziemy mieć również prawa do świadczeń w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Okres nieopłacania składek nie będzie również uwzględniony przy obliczaniu wysokości emerytury, jak też zaliczony do okresów składkowych przy ustalaniu prawa do renty.


Preferencyjne składki ZUS 


Po okresie korzystania z ulgi na start lub od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorca może przez okres 24 miesięcy opłacać preferencyjne – czyli niższe składki ZUS. Jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z tej formy preferencji od startu naszej firmy, to tak jak w przypadku ulgi na start – musimy spełnić warunek rozpoczęcia działalności po raz pierwszy lub wznowienia jej po minimum 60 miesiącach, jak też niewykonywania tej samej pracy na rzecz byłego pracodawcy.

 

Wysokość preferencyjnych składek ZUS jest obliczana od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% najniższego wynagrodzenia. Warto pamiętać, że im niższa kwota składek, tym też niższe świadczenia wypłacane z ubezpieczeń społecznych, wypadkowych i emerytalnych.

 

Mały ZUS+

 

Z tej ulgi można skorzystać również wtedy, gdy wcześniej korzystaliśmy z ulgi na start i preferencyjnych składek ZUS.  Mały ZUS+ zakłada opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne ustalanych proporcjonalnie do dochodu z działalności gospodarczej.

 

Warunkiem skorzystania z ulgi jest prowadzenie działalności zarejestrowanej w CEIDG lub bycie wspólnikiem w spółce jawnej. Istotny przy przyznawaniu ulgi jest roczny przychód z działalności, który nie może przekroczyć 120 000 zł. Obniżone składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności.

 

Nie skorzystamy z ulgi, jeżeli w poprzednim roku prowadziliśmy działalność krócej niż 60 dni, rozliczaliśmy się w formie karty podatkowej i byliśmy zwolnieni z VAT. Również ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, którym podlegaliśmy w poprzednim roku z tytułu innej działalności gospodarczej wykluczają nas z możliwości skorzystania z ulgi. Tak jak w przypadku innych ulg, od wysokości wpłacanych składek zależy wysokość świadczeń, które zostaną nam wypłacone w ramach ubezpieczeń.

 
Działalność nieewidencjonowana

 

W przypadku prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, nie jesteśmy objęci ubezpieczeniami społecznymi, a co za tym idzie – nie możemy korzystać ze świadczeń chorobowych, macierzyńskich i wypadkowych. Okres, w którym nie odprowadzamy składek nie będzie również uwzględniany przy ustalaniu emerytury lub renty.

 

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.