Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Na urlopie ojcowskim... Vademecum pracownika i pracodawcy

/ Kategoria: kadry i płace     

Pracownik ma prawo do skorzystania z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego. Warunkiem skorzystania z takiego świadczenia jest zatrudnienie na umowie o pracę. Co ważne, nie trzeba być „na etacie” w danej firmie w samym dniu narodzenia dziecka – nawet jeśli rozpoczęliśmy pracę później, po narodzinach potomka, a dziecko nie ukończyło 24 miesięcy, także możemy skorzystać z urlopu ojcowskiego. Pracownik, który decyduje się na urlop ojcowski, otrzyma za ten czas zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru (podstawa wymiaru zasiłku to średnia wynagrodzeń ojca z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych).

Ile urlopu ojcowskiego?

 

Wymiar urlopu ojcowskiego to zawsze 14 dni kalendarzowych (następujących po sobie) i jest to niezmienne, niezależnie od liczby urodzonych dzieci. Pracownik może jednak zawnioskować o skrócenie tego wymiaru i przeniesienie pozostałej części niewykorzystanego urlopu na inny termin. Co istotne, urlopu takiego nie można „dzielić” w nieskończoność – można z niego skorzystać maksymalnie w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień

 

Dla kogo urlop ojcowski?

 

Tak jak już wspomnieliśmy, rodzic może zawnioskować o urlop ojcowski, jeśli dziecko nie ukończyło 2 lat (24 miesięcy). Ten rygor czasowy obowiązuje także w przypadku rodziców adopcyjnych – urlop przysługuje, jeśli nie upłynęło jeszcze 24 miesięcy od postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (które w tym przypadku nie może być starsze niż 7 lat). A zatem dni wolne w ramach „ojcowskiego” przysługują zarówno ojcu biologicznemu, jak i adopcyjnemu. Urlop ojcowski można również łączyć z urlopem macierzyńskim, jednak ojciec musi pamiętać, że nie może zrzec się „ojcowskiego” względem matki dziecka.

 

Przy prawie do urlopu ojcowskiego na dalszy plan schodzi kwestia relacji z matką dziecka – urlop przysługuje także wtedy, gdy ojciec nie jest w związku małżeńskim z matką dziecka oraz gdy jest rozwodnikiem. O ile kwestia relacji z matką nie jest tu decydująca, kluczowa jest natomiast relacja z samym dzieckiem.  Warunkiem jest faktyczne opiekowanie się i wychowywanie dziecka. Jeśli jako pracodawca mamy wiedzę i potrafimy ją udowodnić, że pracownik faktycznie dziecka nie wychowuje, wtedy wniosek o urlop ojcowski możemy odrzucić.

 

Jak wnioskować o urlop ojcowski?

 

Skoro o wniosku mowa… Pracownik składa go w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Co ważne, musi przybrać formę pisemną, w której obowiązkowo należy zawrzeć konkretną datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz dane dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia). Oprócz samego wniosku, pracodawca musi otrzymać odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka.

 

Podstawa prawna: Kodeks Pracy, art. 182 (3)

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.