Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Księgowość w spółce z o.o. i zmiana biura rachunkowego

    

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. W ten sposób rozlicza się z organami podatkowymi, ale zaletą pełnej księgowości jest też bieżący wgląd w stan finansowy firmy. Obowiązki księgowe w spółce mogą być prowadzone samodzielnie przez wewnętrzny dział księgowy lub powierzone firmie zewnętrznej wyspecjalizowanej w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla spółek z o.o.

Professional business team working together at office desk discussing during a meeting, efficiency and teamwork concept

Obowiązki księgowe w spółce z o.o.

 

Spółka z o.o. ma obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, w których wykazuje się każdą transakcję dokonaną w firmie. Każda transakcja musi zostać udokumentowana dowodami księgowymi, którymi są m.in. faktury.

 

Oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych, spółka z o.o. sporządza również okresowe raporty finansowe. Zawierają one:

 • bilans, który jest zestawieniem aktywów i pasywów przedsiębiorstwa,
 • rachunek zysków i strat, czyli zestawienie przychodów z działalności gospodarczej i powiązanych z nimi kosztów, co obrazuje wynik finansowy firmy,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym,
 • rachunek przepływów pieniężnych.

Prowadzenie księgowości spółki z o.o.

 

Prowadzenie pełnej księgowości w spółce z o.o. wymaga znajomości przepisów podatkowych obowiązujących w branży, w której spółka prowadzi działalność. Stąd dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie księgowości przez specjalistę zatrudnionego w spółce. Taki specjalista musi jednak nieustannie śledzić zmiany przepisów i szkolić się z rozliczeń. Dlatego powierzenie obsługi pełnej księgowości zewnętrznej firmie nie jest złym pomysłem.

 

Specjaliści pracujący w biurze rachunkowym obsługującym spółki z o.o. na bieżąco śledzą przepisy prawne i podatkowe, analizując najlepsze rozwiązania dla swojego klienta. Oczywiście w ramach współpracy, biuro rachunkowe dba o bieżące rozliczenia, ale również sporządza wymagane okresowe raporty finansowe.

 

Zmiana obsługi księgowej w spółce z o.o.

 

Zdarza się, że różne okoliczności stawiają nas przed decyzją o zmianie obsługi księgowej. Najłatwiej jest podjąć taką decyzję z końcem roku rozliczeniowego. Mamy wówczas pewność, że przeniesiona do nowego biura dokumentacja będzie spójna z dotychczasową. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby decyzję o zmianie obsługi księgowej podjąć w trakcie roku.

 

Przeniesienie to kilka prostych w realizacji kroków:

 • wypowiedzenie umowy w dotychczasowym biurze rachunkowym,
 • podpisanie umowy z nowym biurem rachunkowym,
 • przekazanie dokumentów do nowego biura rachunkowego – powinien być sporządzony protokół odbioru!
 • odwołanie upoważnień, które posiadało dotychczasowe biuro rachunkowe,
 • aktualizacja danych w urzędzie skarbowym o zmianie miejsca prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w terminie 7 dni.

Jeżeli zatem rozważasz przeniesienie księgowości spółki z o.o. do innego biura rachunkowego, warto skontaktować się z nami! Wszystkie formalności załatwiamy w Twoim imieniu i bez zbędnej zwłoki.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.