Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Koszt firmowy czy środek trwały?

/ Kategoria: księgowość i rozliczenia     

Każdy zakup na firmę trzeba odpowiednio zakwalifikować. W zależności od wartości zakupu, okresu użytkowania i procesu zużycia, może być to środek trwały lub wydatek, który jest kosztem firmowym. Od 2020 roku nie ma już kwalifikacji zakupów jako wyposażenie firmy, co upraszcza właściwe ewidencjonowanie zakupów w firmie.

Supermarket interior, empty red shopping cart.

W dużym uproszczeniu, wszystkie zakupy poniżej wartości 10.000 zł netto i których okres użytkowania jest krótszy niż jeden rok, rozliczamy jako zwykłe koszty firmowe. Jeśli zaś okres użytkowania przekracza jeden rok i/lub wartość zakupu przekracza 10.000 zł netto, wówczas trzeba rozważyć czy firmowy zakup nie powinniśmy zakwalifikować jako środek trwały.

 

Kiedy mówimy o środku trwałym?

 

Aby zakup mógł być uznany za środek trwały stanowiący majątek firmy i podlegać dodatkowo amortyzacji, musi spełnić kilka warunków:

 • musi stanowić własność lub współwłasność przedsiębiorcy;
 • może być oddany do użytkowania w ramach umowy najmu, dzierżawy lub leasingu;
 • być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • być kompletnym i zdatnym do użytku;
 • przewidywany okres użytkowania musi przekraczać rok.

Dodatkowym warunkiem do uznania zakupu za środek trwały jest jego wartość. Jeżeli przekracza 10 000 zł netto w dniu przyjęcia do użytkowania, podlega on amortyzacji.

 

Amortyzacja środka trwałego

 

Amortyzacja jest wyrażonym kwotowo odliczeniem wartości środka trwałego przez określony czas, do chwili zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. Może być to również moment likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru tego środka.

 

Amortyzacji nie podlegają:

 • grunty i prawa wieczystego użytkowania;
 • budynki lub lokale mieszkalne służące prowadzonej działalności, wydzierżawione lub wynajmowane na podstawie umowy;
 • dzieła sztuki i eksponaty muzealne. 

Koszt firmowy?

 

Jeżeli zakup spełnia definicję środka trwałego, a jego wartość początkowa jest niższa niż 10 000 zł, przedsiębiorca ma trzy możliwości podatkowego rozliczenia zakupu:

 • wprowadzić zakup do ewidencji środków trwałych i odliczać amortyzację w ustalonych terminach;
 • wprowadzić środek do ewidencji środków trwałych jako zakup o niskiej wartości i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do użytku lub w następnym;
 • wydatek zaksięgować bezpośrednio jako koszt w miesiącu oddania go do użytku.

Gdy wartość środka przekracza 10 000 zł, ale przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok, nie ujmujemy go w ewidencji środków trwałych. Traktowany jest on jako zwykły wydatek (koszt firmowy), jednak co do zasady musi zostać zlikwidowany bądź sprzedany przed upływem roku.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.