Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Kasa fiskalna i obowiązki przedsiębiorcy

/ Kategoria: doradztwo podatkowe księgowość i rozliczenia     

Kasa fiskalna jest wymagana w firmach, które sprzedają towary i usługi na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych. Konieczność ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej podlega odpowiednim przepisom, tak jak jej zakup i limit przychodów, od których kasa jest obowiązkowa.

Kasa fiskalna - co wato wiedzieć?

Kasa fiskalna - co wato wiedzieć?

Kiedy kasa fiskalna jest zbędna?

- Przedsiębiorca nie musi posiadać kasy fiskalnej, jeżeli sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła w roku 20 tys. zł – przypomina doradca podatkowy Anna Klepacka, właścicielka Biura Rachunkowego i Kancelarii Doradztwa Podatkowego „ANNA”. - Jeżeli działalność rozpoczęto w trakcie roku, limit ten należy proporcjonalnie wyliczyć, dzieląc limit roczny 20 tys. zł przez ilość dni w roku i mnożąc przez ilość dni prowadzonej działalności – wyjaśnia A. Klepacka.

Gdy zapłata za towary i usługi realizowana jest w całości przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, przedsiębiorca również nie musi posiadać kasy fiskalnej. Jednak, aby powiązać płatność z transakcją, bależy prowadzić dodatkową ewidencję sprzedaży.

Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

- Przedsiębiorca, który traci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, ma pełne dwa miesiące na jej zakup i instalację. Czas ten liczy się od pierwszego dnia następnego miesiąca po utracie prawa do zwolnienia – tłumaczy Anna Klepacka.

Zakup kasy fiskalnej zgłaszamy do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od momentu jej fiskalizacji w formie pisma zawierającego informację o liczbie kas i miejscu ich użytkowania. Urząd skarbowy nadaje kasie fiskalnej numer ewidencyjny, który umieszcza się na obudowie urządzenia.

Przedsiębiorca mający w firmie kasę ma obowiązek:

 • powiadomić urząd skarbowy o zamiarze korzystania z kasy fiskalnej 
 • posiadać na kasę homologację Ministerstwa Finansów
 • przechowywać dowód zapłaty za zakup kasy
 • rozpocząć korzystanie z kasy w wymaganym przez przepisy terminie

Obowiązkowo: kasa fiskalna!

Dla wielu branż nie mają zastosowania żadne zwolnienia i rejestracja sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej odbywa się od pierwszego dnia działalności. Są to między innymi:

 • dostawa gazu płynnego, części do silników, nadwozi, części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
 • dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego, fotograficznego, nośników danych cyfrowych
 • sprzedaż alkoholu, tytoniu, perfum, wód toaletowych
 • przewozy pasażerskie
 • usługi fryzjerskie i kosmetyczne
 • doradztwo podatkowe, usługi prawne
 • opieka medyczna lekarzy i dentystów

Kasa fiskalna po raz pierwszy…

Jeżeli instalujemy kasę fiskalną w firmie po raz pierwszy, mamy możliwość uzyskania ulgi i odliczenia od podatku VAT nawet 90% jej wartości, nie więcej jednak niż 700 zł. Zakup kasy fiskalnej jest ponadto kosztem firmowym.

Posiadając kasę fiskalną w firmie, przedsiębiorca ma obowiązki dotyczące jej użytkowania:

 • wydawanie klientowi oryginału paragonu – za niewydanie paragonu grozi kara około 4 000 zł!
 • wykonywanie raportu dobowego po zakończeniu dnia sprzedaży i przed rozpoczęciem kolejnego dnia sprzedażowego
 • wykonywanie miesięcznego raportu fiskalnego
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis
 • przechowywanie kopii paragonów przez okres 2 lat i raportów przez 5 lat po zakończeniu roku podatkowego, w którym były wydane.

Co w przypadku awarii kasy?

W przypadku awarii kasy fiskalnej nie ma możliwości ewidencjonowania sprzedaży na „pożyczonej” kasie, gdyż każda kasa jest przypisana do danej firmy i posiada tylko jej dane. Jeżeli mamy w firmie kasę rezerwową, możemy z niej skorzystać i poinformować o tym fakcie urząd skarbowy.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.