Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Jak działa podatek VAT?

/ Kategoria: księgowość i rozliczenia doradztwo podatkowe     

Podatek VAT został wprowadzony w Polsce w 1993 roku. W krajach Europy zachodniej obowiązywał już od lat 60-tych i miał na celu harmonizowanie przepisów podatkowych obowiązujących w krajach europejskich.

Czym jest podatek VAT?

Vat, czyli podatek od towarów i usług jest doliczany do wartości netto transakcji, dotyczy więc zarówno sprzedawcy jak i nabywcy. Kwota podatku jest doliczana jako wartość dodana przez producentów danego towaru na każdym etapie, zatem jego wysokość będzie zależna od wartości netto sprzedaży. Mechanizm rozliczania VAT powoduje, że podatek w rzeczywistości przerzucany jest na nabywcę . Przedsiębiorca zaś ma prawo odliczyć podatek VAT, bowiem z racji tego, że nie jest on finalnym konsumentem towarów i usług, powinien być on dla przedsiębiorcy neutralny.

Podatek VAT dzielimy na należny i naliczony. Podatek należny jest zobowiązaniem, które powstaje w momencie wystawienia faktury sprzedaży. Jest on odprowadzany do urzędu skarbowego. Natomiast VAT naliczony, to podatek od zakupu, o którego wartość nabywca może pomniejszyć podatek VAT w składanej deklaracji podatkowej.

Podatek VAT należny to kwota zobowiązania, która powstaje w momencie wystawienia faktury sprzedaży. Wartość VAT należnego podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Podatek VAT naliczony to wartość, o jaką nabywca ma możliwość obniżyć podatek VAT w składanej deklaracji podatkowej.

 

Rozliczenie podatku VAT

Od 1 października 2020 roku podatek VAT rozliczany jest w strukturze JPK podzielonej na część ewidencyjna i deklaracyjną. Podatnik, zamiast składać osobne deklaracje, zastępuje je jednym plikiem JPK_V7. Rozliczenie miesięczne następuje do 25. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Rozliczający się kwartalnie składają plik w części ewidencyjnej do 25. dnia następnego miesiąca, po tym za który składane jest rozliczenie, a w części deklaracyjnej do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy rozliczenie.

 

Stawki podatku VAT

Aktualne stawki podatku VAT obowiązujące w Polsce to:

  • 23% - stawka podstawowa
  • 8% - stawka na m.in.: usługi gastronomiczne, roboty budowlane, remonty, roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym
  • 5% – stawka na m.in. książki, czasopisma specjalistyczne,  produkty rolne, zwierzęta hodowlane
  • 0% – stawka dla eksportu towarów i  wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

 

Mechanizmy kontrolne VAT

Aby zapobiec nadużyciom w odprowadzaniu podatku VAT, ustawodawca wprowadził mechanizmy kontrolne uszczelniające tzw. lukę vatowską.

Jednym z nich jest Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności wprowadzany od 2018 roku. Dzięki niemu kwota należnego podatku VAT jest zabezpieczana na specjalnym koncie VAT i odprowadzana z niego do urzędu skarbowego.

Drugim sposobem zabezpieczenia poprawności transakcji vatowskich jest weryfikacja kontrahenta z białą listą podatników. Umieszczone są na niej numery rachunków bankowych podatników VAT na które należy przelewać należności za transakcje. Zapłata na rachunek spoza białej listy grozi nałożeniem sankcji karno-skarbowych.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.