Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

IP Box - ulga dla wytwarzających kwalifikowane wartości intelektualne

/ Kategoria: doradztwo podatkowe     

Ulga IP BOX umożliwia obniżenie podatku dochodowego nawet do 5%! Została wprowadzona, aby pobudzić wdrażanie innowacyjnych technologii i rozwiązań. Obniżony podatek dochodowy ma zwiększyć atrakcyjność prowadzenia badań naukowych i wdrażania nowych lub ulepszonych produktów, usług i procesów.

Warunkiem uzyskania prawa do ulgi IP Box jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem i  ulepszeniem kwalifikowanego prawa wartości intelektualnej. Do tej ściśle określonej kategorii praw zalicza się:

 • patent,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i leczniczego produktu weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • autorskie prawo do programu komputerowego

Ulga IP Box jest preferencją, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Uprawnieni do niej są podatnicy objęci opodatkowaniem PIT lub CIT. Nie mogą z niej skorzystać osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dochodem z kwalifikowanego prawa wartości intelektualnej jest:

 • zysk ze sprzedaży kwalifikowanego IP
 • należności z tytułu umów licencyjnych
 • zysk ze sprzedaży kwalifikowanego IP zawarty w cenie produktu lub usługi
 • odszkodowanie za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP

Możliwa do zastosowania ulga jest różnicą pomiędzy zapłaconym w ciągu roku podatkiem, obliczonym na podstawie obowiązujących stawek, a kwotą podatku obliczoną w oparciu o preferencyjną stawkę 5%.

- Osoby, które chcą skorzystać z ulgi IP Box zobowiązane są do prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej zarówno zdarzeń gospodarczych związanych z ulgą, jak i innych, które są związane z działalnością. Jeżeli przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej pracuje nad więcej niż jednym projektem, musi dla każdego z nich prowadzić osobną ewidencję – wyjaśnia Eleonora Łysoń, doradca podatkowy z Biura Rachunkowego i Kancelarii Doradztwa Podatkowego „ANNA”.

Przepisy nie narzucają konkretnej formy prowadzonej ewidencji. Ważne by zawierała ona wszystkie informacje, które umożliwią ustalenie w zeznaniu rocznym:

 • osiągniętych przychodów
 • poniesionych kosztów
 • dochodów i strat
 • dochodów podlegających 5% stawce podatku
 • pozostałych dochodów.

Dodatkowo ewidencja powinna zawierać opis projektu, czas jego trwania, wykaz osób pracujących nad projektem i wyszczególnienie prac stworzonych przez poszczególne osoby.

- Po spełnieniu wszystkich wymogów związanych z uzyskaniem ulgi IP Box, warto wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, która nie pozostawi wątpliwości co do przedmiotu i zakresu przyznanej ulgi – dodaje E. Łysoń.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.