Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Czym różnią się faktura korygująca i nota korygująca?

/ Kategoria: księgowość i rozliczenia     

Zdarza się, że wystawiane przez przedsiębiorców faktury zawierają błędy wynikające ze zwykłej pomyłki lub nieprawidłowych obliczeń. Każdy błąd na fakturze powinien zostać skorygowany. Służy do tego faktura korygująca i nota korygująca. Chociaż pozornie dokumenty te dotyczą tego samego, to są pomiędzy nimi istotne różnice.

close up accountant with calculator, pen and correction fluid for tax and income calculation

Podstawową różnicą pomiędzy fakturą, a notą jest to, kto je wystawia. Fakturę korygującą może wystawić tylko sprzedawca, natomiast notę nabywca błędnej faktury. Czym jeszcze różnią się te dokumenty?

Faktura korygująca

Faktura korygująca może dotyczyć danych formalnych (np. błąd w adresie, nieprawidłowy NIP), ale najczęściej wystawiana jest w celu poprawy błędów rachunkowych w pozycjach faktury. Jeżeli powodem wystawienia faktury korygującej są błędy rachunkowe, księgujemy ją w tym samym okresie co fakturę pierwotną. Jeżeli powody zmian w pozycjach faktury nastąpiły po jej wystawieniu, fakturę korygującą księguje się w bieżącym okresie rozliczeniowym.   

Wystawienie faktury korygującej jest konieczne wtedy, gdy po wystawieniu pierwotnej faktury sprzedawca:

 • udzielił kupującemu rabatu, upustu lub obniżki cen,
 • podwyższył cenę lub wpisał ją na fakturze nieprawidłowo,
 • stwierdził pomyłkę w stawce podatku,
 • otrzymał zwrot towarów, opakowań lub zapłaconej kwoty w części lub całości.

Nota korygująca

Nota korygująca może być wystawiona przez nabywcę w przypadku stwierdzenia błędów w części opisowej faktury, czyli:

 • błędu w danych adresowych nabywcy lub sprzedawcy,
 • niewłaściwego numeru NIP,
 • pomyłki w dacie sprzedaży, odbioru towarów lub terminie płatności,
 • błędnym oznaczeniu towarów i usług,
 • złym numerze rejestracyjnym pojazdu w przypadku nabycia paliwa.

Jeżeli błędy dotyczą pozycji faktury i zmienia się w ten sposób jej wartość, nota nie może być wystawiona. Odpowiednią korektą w tym wypadku jest wyłącznie faktura. Również wtedy, gdy chcemy całkowicie zmienić dane nabywcy, możemy to zrobić wyłącznie za pomocą faktury korygującej.

Potwierdzenie odbioru

Otrzymanie faktury korygującej dotyczącej zmian w VAT powinno być potwierdzone przez nabywcę. Gdy zmiany dotyczą podwyższenia kwoty podatku VAT, korektę należnego podatku przeprowadzamy niezależnie od tego, czy otrzymamy potwierdzenie otrzymania faktury.

W przypadku obniżenia podatku VAT konieczne jest potwierdzenie otrzymania faktury przez kontrahenta. Może ono nastąpić w formie:

 • odesłania podpisanej faktury z datą odbioru,
 • pisemnego potwierdzenia odbioru lub listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • elektronicznego potwierdzenia odbioru faktury,
 • faxu potwierdzającego odbiór korekty.

Nota korygująca wymaga akceptacji przedsiębiorcy wystawiającego fakturę pierwotną, jednakże nie jest to wymagane w formie pisemnej. Akceptację można uzyskać w formie elektronicznej.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.