Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Biała Księga Podatników VAT

/ Kategoria: doradztwo podatkowe księgowość i rozliczenia     

Biała Księga Podatników Vat to rozwiązanie, którego celem jest zebranie wszystkich danych o podatnikach w jednym miejscu. Ma to ułatwić przedsiębiorcom weryfikację wiarygodności kontrahentów i potencjalnych wspólników przed zawarciem transakcji. Dzięki temu będą one bezpieczniejsze i zmniejszy się ryzyko wplatania w tzw. karuzelę podatkową.

Biała Księga Podatników VAT

Biała Księga Podatników VAT

Biała Księga Podatników VAT ma być aktualizowana raz na dobę w dniach roboczych. Rejestr zawiera następujące dane: 

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko właściciela
 • adres prowadzenia działalności
 • numery REGON, NIP, PESEL
 • numery rachunków bankowych podatników VAT
 • dane osób reprezentujących podmiot
 • datę rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru podatnika VAT.

Rachunek bankowy a rozliczenia

Umieszczenie w wykazie numerów rachunków bankowych obliguje przedsiębiorcę do zapłaty należności wyłącznie na wskazane i z wskazanych w Białej Księdze Podatników VAT numerów rachunków. Obowiązkiem kontrahenta jest więc każdorazowe sprawdzenie numeru konta, na które chcemy dokonać płatności z tytułu faktury. 

Jeżeli dokonamy przelewu na inny niż wskazany rachunek, będzie wiązać się to z sankcjami. Po 1 stycznia 2020 roku przy płatnościach równych lub wyższych niż 15 tys. zł przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów i wspólnie ze sprzedawcą odpowie za VAT. Aby uniknąć takich konsekwencji trzeba w ciągu trzech dni od daty zlecenia przelewu na konto poza wykazem, powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Jednoosobowa działalność a rachunek bankowy?

Największe wątpliwości związane z wykazaniem numeru rachunku bankowego w Białej Księdze są wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Do tej pory tacy przedsiębiorcy nie mieli obowiązku posiadania rachunku firmowego, a rozliczenia mogli dokonywać z rachunków osobistych. Rachunki osobiste ujęte są w Białej Księdze jako dane niejawne, ale… może to skutkować zmniejszeniem wiarygodności przedsiębiorcy w oczach kontrahenta, a ponadto zapłata należności na niewidniejący w wykazie numer konta może znacząco uszczuplić firmowy budżet, jeżeli nie powiadomimy o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego i pozbawimy się prawa do kosztów.

Wyjściem z takiej sytuacji wydaje się założenie odrębnego konta bankowego dla firmy, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami. 

Dostęp do Białej Księgi Podatników VAT

Biała Księga Podatników VAT ma być udostępniana w:

 • biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów,
 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dodatkowo fiskus zamierza przekazywać informację o rachunkach rozliczeniowych przedsiębiorców bankom, które mają stworzyć narzędzia automatycznie weryfikujące, czy przedsiębiorca płaci należności na zarejestrowane konto. To, czy banki wdrożą takie rozwiązania, zależeć będzie od ich dobrej woli.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.