Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

7 najważniejszych zmian w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022

/ Kategoria: księgowość i rozliczenia doradztwo podatkowe kadry i płace     

1 lipca 2022 roku weszły w życie znowelizowane przepisy podatkowe Polski Ład 2.0. Jak nowe regulacje wpłyną na portfele przeciętnego podatnika i przedsiębiorcy? Oto 7 najważniejszych zmian, jakie niesie za sobą nowelizacja Polskiego Ładu od lipca 2022.

 

Obniżenie PIT z 17 do 12 procent

Niższa stawka PIT dotyczy zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, jak i przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej (na zasadach ogólnych). Nowa stawka obowiązuje za cały rok podatkowy, a więc od stycznia do grudnia 2022. Oznacza to, że od 1 lipca pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie netto, zaś w rozliczeniu rocznym PIT za 2022 rok uzyskają zwrot za nadpłacony podatek za okres od stycznia do czerwca 2022.

 

Obniżenie stawki PIT do 12% powoduje również korektę w kwocie zmniejszającej podatek, która zmienia się z 5100 zł na 3600 zł, co oznacza obniżanie zaliczek na podatek dochodowy o 300 zł miesięcznie, zamiast dotychczasowych 425 zł. Niezmienna zostaje natomiast kwota wolna od podatku, która wynosi 30 tys. zł. Nie zmienia się także drugi próg podatkowy (dla osób osiągających roczne dochody powyżej 120 tys. zł) i wynosi 32%.

 

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania za rok 2022 wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, mogą dokonać od 1 lipca zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne.

 

Jeśli podatnicy rozliczający się liniowo lub ryczałtowo już teraz chcą przejść na zasady ogólne, muszą to zgłosić najpóźniej do 22 sierpnia 2022. Jednak mogą też podjąć decyzję po zakończeniu roku podatkowego i zgłosić zmianę do końca kwietnia 2023, a więc przed rozliczeniem PIT za 2022 rok. Zmian należy dokonać za pośrednictwem CEIDG, a następnie wykazać je w deklaracji ZUS DRA, którą trzeba złożyć do 20 maja 2023 roku. Nie ma natomiast konieczności składania korekt w trakcie bieżącego roku.

 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

 

Celem ulgi dla klasy średniej miała być rekompensata za brak możliwości odliczania składki zdrowotnej. To rozwiązanie miało również powodować, że pracownicy o zarobkach między 5701 zł a 11 141 zł miesięcznie nie stracą na Polskim Ładzie. Jednak skomplikowana konstrukcja ulgi dla klasy średniej rodziła liczne problemy.

 

1 lipca ulga przestała istnieć, ale nowelizacja ustawy przewiduje wyjątek dla pewnej grupy podatników. Osoby, dla których rozliczenie z ulgą dla klasy średniej będzie korzystniejsze od rozliczenia według nowego mechanizmu, otrzymają zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego.

 

 

Składka zdrowotna w kosztach działalności gospodarczej

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu, przedsiębiorcy nie mieli możliwości odliczenia składki zdrowotnej opłacanej za siebie od podatku. Nowelizacja wprowadza modyfikacje dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową.

 

Osoby płacące podatek liniowy mogą odliczyć od dochodu zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości do 8700 zł rocznie. Ryczałtowcy odliczą od przychodów połowę zapłaconych składek zdrowotnych, a przedsiębiorcy na karcie podatkowej obniżą podatek o 19% zapłaconych składek. Nie przewidziano natomiast żadnej możliwości odliczenia w przypadku podatników rozliczających się według skali.

PIT dla samotnie wychowujących dziecko


1 stycznia Polski Ład zlikwidował możliwości wspólnego rozliczania się samotnego rodzica razem z dzieckiem, a dotychczasową opcję zastąpiło jednorazowe odliczenie w wysokości 1500 zł. Nowelizacja, która weszła w życie od 1 lipca 2022, zakłada przywrócenie wspólnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dziecko na zasadach obowiązujących przed rokiem 2021.

 

Warto dodać, że do dochodu rodzica nie będą wliczane dochody małoletniego dziecka z tytułu renty – będą one traktowane jako dochody dziecka z odrębną kwotą wolną od podatku.

 

Ulgi dla rodziców, opiekunów i dzieci

 

Do 16 061,28 zł (wcześniej 3089 zł) zwiększona została kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Dziecko jako odrębny podatnik również ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, od rent rodzinnych dzieci do 18. roku życia nie będzie pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne, a ulgi podatkowe będą obejmowały także zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

 

Jeden termin rozliczenia dla wszystkich

 

Zgodnie z Polskim Ładem 2.0., wszyscy podatnicy zeznania podatkowe złożą w jednym terminie – do 30 kwietnia. Jest to efekt ujednolicenia terminu składania rocznego zeznania podatkowego, niezależnie od formy opodatkowania.

 

To oznacza, że do końca kwietnia będą musieli rozliczyć się nie tylko podatnicy składający PIT-36 czy 37, ale również ryczałtowcy i osoby rozliczające się w formie karty podatkowej. W 2023 roku 30 kwietnia wypada w niedzielę, zeznania będzie można złożyć najpóźniej 2 maja.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.