Siedziba Główna - Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52

Oddział Warmińska - Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 20/3

Oddział Żory - Żory, ul. Szeroka 2

Telefon(+48) 32 476 46 00

email

ANNA radzi…

Kiedy prowadzisz działalność, ale nie musisz jej rejestrować… Działalność nierejestrowana

Okazjonalnie wykonujesz zdjęcia, projektujesz grafiki, prowadzisz podcast, wykonujesz rękodzieło, a może sprzedajesz coś przez internet lub produkujesz swoje autorskie wyroby? Robisz to nie tylko dla satysfakcji, ale i dla… pieniędzy? Jeśli zewsząd słyszysz przestrogi, żeby się z tym nie afiszować, bo przecież robisz to nie do końca legalnie – nie masz przecież firmy – uspokajamy! Masz prawo do drobnej działalności zarobkowej, która nie wymaga rejestracji firmy – ale pod pewnymi warunkami. Sprawdź, czy je spełniasz!

Działalność nierejestrowa (inaczej: nierejestrowana lub nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych.  Podobnie jak działalność gospodarcza, tak też działalność nierejestrowana, może mieć charakter zarobkowy, może być prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu.  Co więc sprawia, że działalność nie wymaga rejestracji firmy?

 

Próg dochodowy i ograniczenia z działalnością prowadzoną wcześniej

 

Kluczowy jest tutaj poziom przychodów. Jeżeli nie przekracza on ustalonej części wysokości minimalnego wynagrodzenia – taka działalność nie musi być rejestrowana. Jest też drugi kluczowy warunek: w ostatnich 5 latach osoba podejmująca się działalności nierejestrowanej nie mogła prowadzić działalności gospodarczej (uwaga: działalność mogła być w zawieszeniu lub mogła być prowadzona poza granicami Polski).

 

Wracając do kluczowego warunku nieprzekroczenia progu przychodów, jeszcze do 30 czerwca 2023 roku próg ten wynosił 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. W pierwszej połowie 2023 roku równy był 1745 zł. Od 1 lipca próg znacznie podniesiono! Weszły bowiem w życie przepisy tzw. ustawy deregulacyjnej (wprowadzającej zmiany w kilkunastu innych aktach prawnych) służące likwidacji zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Wśród zmienionych zapisów pojawił się ten dotyczący podniesienia kwoty przychodów, do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej z 50 do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.  

 

Co, jeśli przekroczymy wskazany próg przychodu? Należy wówczas dokonać rejestracji działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie przychodu.

 

Uwaga wyjątki!

 

Nawet przy spełnieniu wskazanych wyżej warunków, nie każda działalność może być prowadzona jako nieewidencjonowana. Dotyczy to:

 

  • działalności, do której prowadzenia wymaga się zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej – pełny wykaz znajdziesz na stronach rządowych,
  • działalności, które zdefiniowane zostały w przepisach jako działalność gospodarcz w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców (np. pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługowe związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

 

Obowiązki względem organów podatkowych i ubezpieczeniowych

 

Pamiętaj! To, że prowadzona przez Ciebie działalność, czy to „na próbę” czy z założenia nisko dochodowa. nie musi być rejestrowana, nie oznacza, że nie masz innych obowiązków!  Należą do nich chociażby rozliczenie się z urzędem skarbowym i z ZUS-em.

 

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowej masz obowiązek:

  • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży,
  • rozliczać przychody z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej,
  • przestrzegać praw konsumentów,
  • wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego.

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową, jesteś „przedsiębiorcą" w świetle prawa cywilnego. Oznacza to, że w relacjach z konsumentami jesteś traktowany jako przedsiębiorca i masz z tego tytułu obowiązki związane z reklamacją, zwrotem czy naprawą. Dotyczy to również prawa konsumenta do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość.

 

Co z ZUS-em? 

 

Jeśli świadczysz usługi – wykonujesz umowę o świadczenie usług albo umowę zlecenia – to podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca (chyba, że jesteś studentem do 26. roku życia – nie podlegasz wtedy obowiązkowym ubezpieczeniom i zleceniodawca nie musi odprowadzać składek ZUS).

 

Jeśli natomiast nie świadczysz usług, a Twoja działalność polega na sprzedaży własnych produktów, nie masz obowiązku opłacania składek społecznych ani zdrowotnych (nie świadczysz pracy i nie podlegasz ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej).

 

Pamiętaj, że działalność nierejestrowana może podlegać kontroli na podstawie Ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Dlatego tak istotne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży.

 

Masz dodatkowe pytania?  Jeśli masz wątpliwości, czy prowadzoną przez Ciebie działalność należy zarejestrować i jak rozliczać się z osiągniętych przychodów, warto skonsultować się
z doradcą podatkowym. Umów się na konsultację.