Siedziba Główna - Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52

Oddział Warmińska - Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 20/3

Oddział Żory - Żory, ul. Szeroka 2

Telefon(+48) 32 476 46 00

email

ANNA radzi…

Ewidencja odpadów w BDO. Kluczowe informacje i wyjaśnienia.

Wprowadzony w 2020 roku BDO, czyli publiczny rejestr przedsiębiorców wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami miał na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami w Polsce. Ale bardzo szybko okazało się, że z uwagi na zawiłość regulacji, w tym złożoność procedury rejestracyjnej, wielu przedsiębiorców miało problem z dostosowaniem się do nowych przepisów. Mimo upływu lat i wielu zmian w zakresie funkcjonowania systemu, wciąż dopełnienie czynności rejestracyjnych, prowadzenie ewidencji odpadów i obowiązki sprawozdawcze stanowią trudność dla przedsiębiorców.

Nie pomaga fakt, że sankcje za niestosowanie przepisów BDO obejmują grzywnę w wysokości nawet 1 miliona złotych. Ale uspokajamy! Nie taki diabeł straszny jak go malują! System BDO da się zrozumieć, a kwestie odpadowe da się poukładać, jeśli nie samemu to… z drobną pomocą. 

 

Kogo dotyczy BDO?

Zgodnie z ustawą o odpadach, obowiązkiem rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości BDO objęte są firmy z sektora produkcji, budownictwa, wykończenia i remontów, ale nie tylko. Dotyczy to również przedsiębiorstw z innych sektorów, które wytwarzają odpady wskazane w przepisach. Co istotne, w przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do rejestru BDO muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane.

- Znaczenia nie ma wielkość firmy, a obszar i zakres działalności oraz liczba wytwarzanych odpadów. Można łatwo sprawdzić, czy jesteśmy zobligowani do rejestracji w BDO, wypełniając interaktywną ankietę na stronie: www.bdo.mos.gov.pl/ankieta – wyjaśnia Eleonora Łysoń z Kancelarii ANNA. 

Ustawodawca wymienia nie tylko katalog podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji w BDO, ale i 46 grup odpadów, które są zwolnione z ewidencjonowania. Przepisy określają także ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Można to sprawdzić na stronach rządowych: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/170

 

Jestem objęty BDO. Co dalej?

Aby znaleźć się w Bazie Danych Odpadowych, należy zarejestrować się w systemie. Rejestracji można dokonać elektronicznie na stronie www.bdo.mos.gov.pl. Uzyskasz wówczas przypisany Twojej firmie numer rejestrowy BDO. Numer ten jest niezbędny do dalszego korzystania z systemu. Do Twoich obowiązków należy od teraz prowadzenie ewidencji odpadów. 

Ewidencja musi zawierać informacje o rodzaju, masie i pochodzeniu odpadów, a także o sposobie ich zagospodarowania. Twoim obowiązkiem jest także: posiadanie karty przekazania odpadu (KPO) i karty ewidencji odpadów (KEO), uiszczanie opłaty za korzystanie z BDO oraz składanie rocznych sprawozdań. Sprawozdania należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności w terminie do 15 marca każdego roku.

Aby to zrobić, konieczne jest skompletowanie i przedstawienie odpowiednich dokumentów. 

Zakres składanych sprawozdań różni się, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Zawsze jednak konieczne jest podanie informacji dotyczących:

  • masy i rodzaju wytwarzanych odpadów,
  • sposobu gospodarowania odpadami,
  • wykorzystywanych urządzeń oraz instalacji niezbędnych do przetwarzania odpadów.

- Ilość danych oraz dokumentów, które trzeba zebrać jest tak duża, że wielu przedsiębiorców ma z tym problem. Nic dziwnego, że z początku 80% składanych w urzędach marszałkowskich sprawozdań wymagało korekt. Przedsiębiorcy najczęściej popełniają błędy wypełniając niewłaściwe działy i tabele, nieprawidłowo wskazując masy odpadów i źle obliczając wysokość opłat. Tymczasem sankcje za niestosowanie przepisów dotyczących BDO są srogie – przestrzega E. Łysoń z Kancelarii ANNA.

Sankcje dzielą się na dwie kategorie:

  • grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy,
  • administracyjne kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Do kogo po pomoc?

Usługi Kancelarii Doradztwo Gospodarczego i Podatkowego ANNA obejmują nie tylko kwestie podatkowe, kadrowe i płacowe. Z naszych usług korzystają przedsiębiorcy zobligowani do składania sprawozdań BDO. W tym zakresie oferujemy:

  • analizę sytuacji danego przedsiębiorstwa,
  • wskazanie kompletu niezbędnych dokumentów,
  • wypełnienie sprawozdań BDO,
  • korekty błędnie złożonych sprawozdań BDO.

Pamiętaj! Jeśli Twoja działalność podlega wpisowi do rejestru BDO, musisz uzyskać ten wpis przed jej rozpoczęciem. Jeśli już złożyłeś wniosek, ale w międzyczasie zaistniały zmiany w zakresie informacji zawartych w rejestrze lub zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do Rejestru - masz obowiązek poinformować o tym właściwego marszałka województwa. Na zgłoszenie zmiany danych masz 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana