Siedziba Główna - Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52

Oddział Warmińska - Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 20/3

Oddział Żory - Żory, ul. Szeroka 2

Telefon(+48) 32 476 46 00

email

ANNA radzi…

Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych a Polski Ład

Przepisy Polskiego Ładu, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku, zlikwidowały możliwość amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych. Do końca 2022 roku obowiązują jednak przepisy przejściowe, które umożliwiają odpisy amortyzacyjne budynków lub lokali mieszkalnych nabytych przed wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu. Co warto wiedzieć o amortyzacji nieruchomości mieszkalnych?

 

Niekorzystne zmiany od 2022 roku

 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym, która weszła w życie od 1 stycznia 2022 roku na mocy tzw. Polskiego Ładu, wprowadziła niekorzystne zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, amortyzacji nie podlegają budynki i lokale mieszkalne – niezależnie od posiadanego prawa własności czy przeznaczenia.

 

Od 1 stycznia 2022 roku nie ma więc możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Co więcej, gdy dany nieruchomość została zakupiona lub wybudowana od 1 stycznia 2022 roku, to nie podlega także wpisaniu do ewidencji środków trwałych. Takie regulacje zostały wprowadzone zarówno w ustawach o podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych. Dotyczą więc zarówno osób prywatnych, jak i firm.

 

Wprowadzono jednak przepisy przejściowe, które umożliwiają dokonywanie odpisów amortyzacyjnych jeszcze do 31 grudnia 2022 roku.  Przepisy te dotyczą jedynie tych podatników, którzy nabyli lub wytworzyli nieruchomość mieszkalną przed dniem 1 stycznia 2022 roku. Począwszy od 1 stycznia 2023 roku, żaden podatnik nie będzie mógł już zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

 

Nakłady inwestycyjne a amortyzacja?

 

Wprowadzone niekorzystne dla podatników zmiany związane z amortyzacją budynków i lokali mieszkalnych mają też swoje konsekwencje w rozliczeniu nakładów inwestycyjnych w tych nieruchomościach. Przed wejściem w życie Nowego Ładu, nakłady inwestycyjne w nieruchomość mieszkalną były rozliczane jako odpisy amortyzacyjne od wartości inwestycji. Takie prawo mieli również podatnicy użytkujący nieruchomość mieszkalną na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub umowy o podobnym charakterze. Była to tzw. amortyzacja inwestycji w obcym budynku. Warunkiem jej zastosowania było ujęcie przez właściciela nieruchomości jako środka trwałego.

 

W takich sytuacjach, jakiekolwiek ulepszenia środka trwałego w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, które zwiększały wartość początkową nieruchomości, mogły zostać rozliczane w odpisach amortyzacyjnych.

 

Ulepszenia nieruchomości mieszkalnych w Polskim Ładzie

 

Po 1 stycznia 2022 roku użytkujący nieruchomość mieszkalną również traci prawo do amortyzacji nakładów inwestycyjnych związanych z tym środkiem trwałym. Według interpretacji Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej, skoro z prawa do amortyzacji nie może skorzystać podatnik będący właścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego, a amortyzacji w obcym środku trwałym dokonuje się na takich samych zasadach jak właściciel tego środka trwałego, to zasadnym jest przyjęcie, że amortyzacji nie podlegają również nakłady inwestycyjne poniesione przez podatnika niebędącego właścicielem takiej nieruchomości.