Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Wszystko, co warto wiedzieć o kontroli podatkowej

/ Kategoria: doradztwo podatkowe księgowość i rozliczenia     

Celem kontroli podatkowej jest ustalenie, czy podatnik wywiązuje się z obowiązków, które nakłada na niego prawo podatkowe. Mogą być jej poddani podatnicy, płatnicy, inkasenci i następcy prawni.

Do przeprowadzenia kontroli podatkowej uprawnione są organy pierwszej instancji, czyli Naczelnik Urzędu Skarbowego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta i marszałek województwa.

Przed podjęciem kontroli, należy sprawdzić status kontrolowanego i zakres, w jakim powinien on stosować zapisy ustaw w danej sprawie. W zależności od tego, kto będzie podlegał kontroli, w jej trakcie mogą mieć zastosowanie dodatkowe przepisy – nie tylko Ordynacji Podatkowej.

Kontrola podatkowa zawsze wszczynana jest z urzędu i organ podatkowy podejmuje decyzję w tej sprawie samodzielnie. Powszechne przekonanie, że donos obliguje organ podatkowy do przeprowadzenia kontroli nie jest prawdziwe, chociaż oczywiście donosy są rozpatrywane w instytucjach uprawnionych do kontroli.

Podczas kontroli:

 • ustalany jest stan faktyczny
 • zabezpieczane są dokumenty
 • badane są księgi podatkowe
 • uzyskiwane niezbędne wyjaśnienia

Kontrola jest dokumentowana w protokole kontroli. Nie zawiera on oceny prawnej sprawy, lecz ustalenia dotyczące stanu faktycznego i dokumentację przeprowadzonych dowodów.

Warto podkreślić, że kontrola nie może być ponownie przeprowadzona w sprawach już rozstrzygniętych ostateczną decyzją organu podatkowego, chyba że taka kontrola ma na celu:

 • wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną
 • stwierdzenie wygaśnięcia, nieważności, uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej
 • jest wynikiem uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej przez sąd administracyjny 

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.