Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

RODO w gabinecie lekarskim. Co warto wiedzieć?

/ Kategoria: księgowość i rozliczenia kadry i płace     

Od czasu wprowadzenia RODO, każdy kto ma dostęp do danych osobowych i przetwarza je, musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony tych danych. A jak ta ochrona wygląda w gabinecie lekarskim?

Professional medical team posing, doctor's lab coat and stethoscope close up, selective focus

Lekarze mają dostęp do szczególnie wrażliwych danych osobowych, bo dotyczących naszego stanu zdrowia, przebiegu leczenia, danych genetycznych. Gromadzenie i przetwarzanie takich danych wiąże się z nieco innymi wymaganiami. 

Klauzula informacyjna

Podobnie jak inni przedsiębiorcy, tak i lekarz ma obowiązek przekazać pacjentowi informacje o tym, kto jest administratorem jego danych, komu mogą być one przekazane i jak długo będą przechowywane. Taka klauzula może być umieszczona np. w formularzu wypełnianym przez pacjenta. Warto również uzyskać przy tej okazji dodatkowe zgody, np. na badania czy marketingowe. 

Rejestr danych

Gromadzone dane powinny być rejestrowane w rejestrze przetwarzania danych osobowych, w którym umieszcza się cele przetwarzania, kategorie osób, kategorie przetwarzanych danych, kategorie odbiorców danych. Każda osoba, która ma styczność z danymi (np. pielęgniarki, asystentki, rejestratorki), powinna być przeszkolona w zakresie ich ochrony i posiadać upoważnienie do ich przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na dużą skalę (w szpitalach i klinikach), będzie konieczne powołanie Inspektora Ochrony Danych, który będzie nadzorował przestrzeganie przepisów RODO. Jeżeli zaś gabinet jest prowadzony przez jednego lekarza, powoływanie inspektora nie jest konieczne.

Praktyczne przetwarzanie danych?

W praktyce ochrona danych w gabinetach lekarskich to m.in. nie wywoływanie pacjentów po nazwisku i nie pozostawianie kart z danymi pacjentów w widocznym miejscu. Pojawiają się też postulaty, aby z tablic na drzwiach gabinetów zniknęły nazwy specjalności lekarza. Miałoby to uniemożliwić ustalenie, do jakiego specjalisty udaje się dana osoba, a co za tym idzie, na co choruje.

Pamiętajmy również, że w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, administrator danych ma 72 godziny na zgłoszenie tego faktu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy też o tym poinformować pacjentów, jeżeli jest to możliwe. 

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.