Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Przychód i dochód. Co warto o nich wiedzieć?

/ Kategoria: doradztwo podatkowe księgowość i rozliczenia     

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma do czynienia z wieloma pojęciami podatkowymi, które funkcjonują w przepisach podatkowych i w codziennej praktyce. Takimi pojęciami są niewątpliwie przychód i dochód.

business, education, people and technology concept - close up of male hands with calculator, pen and notebook on table

Dla zrozumienia różnic pomiędzy przychodem i dochodem warto wiedzieć, czym jest rezydencja podatkowa. - Najprościej można powiedzieć, że rezydencja podatkowa określa zakres zobowiązań podatkowych osoby fizycznej lub prawnej w danym kraju. Oznacza to, że obywatel polski zamieszkujący na terenie naszego kraju jest zobowiązany do opodatkowania wszystkich swoich przychodów, również osiągniętych np. ze zleceń za granicą – tłumaczy Anna Klepacka, doradca podatkowy i właścicielka Biura Rachunkowego i Kancelarii Doradztwa Podatkowego „ANNA”.

Co to jest przychód?

W Polsce źródłem przychodów mogą być:

  • działalność gospodarcza
  • umowa o pracę, zlecenie i o dzieło
  • nieruchomość położona na terenie RP

Za przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym uważa się kwoty należne, nawet jeżeli nie zostały faktycznie otrzymane. Oznacza to, że przychód powstaje w momencie nabycia prawa do wynagrodzenia. W praktyce jest to data wystawienia faktury, a nie chwila otrzymania należności.

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT za przychód uznają kwoty należne, ale dodatkowo pomniejszają je o wysokość należnego podatku.

Co to jest dochód?

Dochodem z działalności gospodarczej jest natomiast różnica przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania, czyli koszty prowadzenia działalności – takie jak zakup towarów i materiałów, wynajem lokalu, czy też eksploatacja pojazdu.

Dochód po odliczeniach (składek społecznych) jest podstawą obliczenia należnego podatku.

Jeżeli koszty uzyskania przychodu w danym miesiącu przewyższają przychód przedsiębiorcy, powstaje strata. W takim wypadku zaliczka w deklaracji podatkowej wyniesie 0.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.