Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

9 zmian w podatkach w 2018 roku

/ Kategoria: doradztwo podatkowe księgowość i rozliczenia     

Celem zmian w przepisach podatkowych w roku 2018 jest jak największe uszczelnianie wpływu podatków do budżetu. Niektóre zmiany mają usprawnić funkcjonowanie firm, spowodować transparentność działań, ale część z nich przysporzy przedsiębiorcom dodatkowej pracy i kosztów… Oto 9 zmian w podatkach w 2018 roku:

1. Wyższa kwota wolna od podatku.

W 2018 roku do kwoty 2 100 zł brutto podwyższone zostało najniższe wynagrodzenie. W związku z tym od 1 stycznia wzrosła też kwota wolna od podatku -  z 6 600 zł do 8 000 zł. Zmianę tę odczują najmniej zarabiający, ale… to nie wszystko! Bo wraz ze wzrostem dochodów, maleje kwota wolna od podatku. Najwięcej zyskają więc osoby zarabiające do 13 000 zł rocznie, a dla osób zarabiających od 13 000 zł do 85 528 zł rocznie kwota wolna od podatku zmniejsza się proporcjonalnie do wysokości uzyskiwanego przychodu (w praktyce nie zmieni się w porównaniu z ubiegłym rokiem). W przypadku dochodów powyżej 85 528 zł aż do 127 000 zł, kwota wolna od podatku zmniejsza się proporcjonalnie, aż do kwoty 0 zł.

 

2. Wyższy limit 50% kosztów uzyskania przychodu.

Od 1 stycznia limit 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców zwiększa się z kwoty 42 764 zł do  aż 85 528 zł. W ślad za tym ściśle określone zostały dziedziny, w których można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu - są to twórcy z dziedziny: literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, publicystyki, sztuki aktorskiej, estradowej i architektury.

 

3. Zmiana stawki podatku od przychodów z najmu.

Jeżeli osoba fizyczna uzyskuje przychody z najmu, a jej roczne przychody przekroczą kwotę 100 000 zł, nie będzie już możliwe zastosowanie preferencyjnej stawki ryczałtu 8,5% . Przychód powyżej 100 000 zł będzie opodatkowany wg stawki 12,5%.

 

4. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia 2018 obowiązek comiesięcznego przekazywania do urzędu skarbowego plików JPK_VAT spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach, niezależnie czy rozliczają się w cyklach miesięcznych czy kwartalnych. Pozostałe pliki kontrolne JPK trzeba będzie udostępniać na wezwanie urzędu skarbowego, od 1 lipca 2018. 

 

5. Wprowadzenie Split Payment.

W dalszym ciągu trwają prace nad wprowadzeniem mechanizmu Split Payment. Tzw. mechanizm podzielonej płatności ma polegać na tym, że należność za towar lub usługę w części netto byłaby odprowadzana na rachunek dostawcy, a kwota podatku VAT na specjalne konto  dostawcy - rachunek VAT. Taka podzielona płatność spowoduje, że przedsiębiorca będzie miał do dyspozycji jedynie kwotę netto za towar lub usługę.

 

6. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowane są również zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Według nich, dane wynikające z zeznań podatkowych (czyli wysokość przychodu, kosztów jego uzyskania, wysokość dochodu lub straty) największych firm będą publikowane przez resort finansów. Dane te mają dotyczyć firm i grup kapitałowych, których roczny przychód przekracza równowartość 50 mln euro.

 

7. Zmiany w dziedziczeniu firm.

Przewiduje się wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego i stanu przedsiębiorstwa w spadku. Celem zmian jest zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela.

 

8. Nowy mechanizm walki z wyłudzeniem VAT - system teleinformatyczny STIR.

Krajowa Administracja Skarbowa ma dostęp do informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz  możliwość blokowania podejrzanych rachunków firmowych. Na mocy postanowienia szefa KAS, KAS może zablokować podejrzane o wyłudzenie VAT rachunek firmowy do 72 godzin, a w szczególnych przypadkach nawet do 3 miesięcy.

 

9. Zmiany w akcyzie.

Planuje się objęcie podatkiem akcyzowym papierosy elektroniczne i tzw. liquidy. Producenci tych wyrobów będą zobowiązani do banderolowania swoich towarów, co bezpośrednio przełoży się na wzrost cen e-papierosów.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

  • Żory ul. Szeroka 2
  • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
  • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
  • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.